Būsim kopā “Ģimenes, sporta un veselības dienā”!

Būsim kopā “Ģimenes, sporta un veselības dienā”!

     Ilūkstes novada iedzīvotāji tiek laipni aicināti un gaidīti 28.septembrī kopā pavadīt “Ģimenes, sporta un veselības dienu”, kas kā tradīcija notiek Ilūkstes sporta stadionā.

   Diena iesāksies plkst.10.00. kopā ar fizioterapeitu sagatavojot ķermeni fiziskajām aktivitātēm. Dienas turpinmājumā notiks gan ģimenes saliedēšanas sportiskās aktivitātes, gan individuālās disciplīnās. Katrs dalībnieks pasākumā spēs atrast interesantāko un saistošāko nodarbi ģimeniskās dienas pavadīšanai. Dažādos pārbaudījumos noteiksim “Superģimeni”, kā arī turpināsim iesākto – mērķēsim uz jaunu pilsētas rekorda uzstādīšanu skriešanā. Pagājušajā gadā tie bija kopīgi noskrieti 90 km, vai šogad tie tiks pārspēti- noskaidrosim pasākuma noslēgumā.

     Bērni un jaunieši aicināti iesaistīties KENDAME čempionātā, līdzi paņemot savu KENDAME. Izaicināsim sevi un citus dažādos KENDAME triku pārbaudījumos. Pašiem mazākajiem notiks “Mazo sīkmači”, kur katrs spēs pierādīt savus spēkus, skriešanā, bumbiņu mešanā un citos veidos. Jogas nodarbības Marinas Gerbreder – jogas pasniedzējas – vadībā, iepazīsim jogas pamatprincipus fiziskās veselības veicināšanā. Individuālie fizisko pārbaudījumu konkursi mammām, tēviem un vecvecākiem notiks pasākumu daļā pēc bērnu un jauniešu aktivitātēm. Savukārt paralēli tām, topošie un jaunie vecāki (un ne tikai) aicināti ieaistīties diskusijās ar dūlu Anitu Baltalksni -sarunās par gaidību laika intersējošajiem jautājumiem, kā arī tiksimies ar uztura speciālisti Baibu Bērziņu. Darbosies veselības stūtītis- izmantojiet iespēju pārbaudīt savu sirdsdarbību, asinsspiediena rādītājus!

     Projekts: „Nr.9.2.4.2/16/I/058 “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ilūkstes novadā”.

Darbības programma: „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākums „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei”.

Mērķis: uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem Ilūkstes novada iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot novada mērogā pasākumus.

Kopējās attiecināmās izmaksas: 92 958,00 EUR
Eiropas Sociālā fonda finansējums: 79 014,30 EUR
Attiecināmais valsts budžeta finansējums: 13 943,70 EUR
Projekta īstenošanas laiks: 2017. gada 3. jūlijs – 2019. gada 31.decembris