Biedrība „Latvijas Lauku forums” aicina izteikt viedokli par tūrisma attīstības iespējām Dvietē

Biedrība „Latvijas Lauku forums” aicina izteikt viedokli par tūrisma attīstības iespējām Dvietē
     Biedrība „Latvijas Lauku forums” organizē kampaņu „Mana Latvija, mani lauki, mana kopiena: mūsu rīcība”. Kampaņas mērķis ir lauku iedzīvotāju uzrunāšana un iesaistīšana teritoriju attīstības iniciatīvās.

     Pagājušās nedēļas nogalē biedrības pārstāvji devās uz 3 izvēlētām unikālām vietām Sēlijā – Dvieti, Gārseni un Biržiem. Vizītes laikā Dvietē biedrības un pašvaldības pārstāvju diskusijās tika izkristalizēts svarīgs attīstības jautājums, ko izplatīt Ilūkstes novada iedzīvotāju un viesu vidū, akcentējot viņu praktiskās līdzdalības nozīmīgumu vietas attīstībā. Kam vajadzētu veicināt tūrisma attīstību Dvietes pagastā? – uz šo jautājumu ikviens interesents aicināts atbildēt līdz 14. oktobrim, aizpildot anketu elektroniski (skat. saitē) vai personīgi (Dvietes pagasta kultūras nama 2. stāvā vai Dvietes pagasta bibliotēkā). Pēc rezultātu apkopošanas, tiks pieņemts attiecīgs lēmums, iesaistot iedzīvotājus tā izpildē. Informācija par rezultātiem tiks atspoguļota preses relīzēs.

 

Aktivitātes īstenošanu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.