Biedrība „Subatieši – sanākam, domājam, darām” realizē projektu spēļu inventāra papildināšanai

Biedrība „Subatieši – sanākam, domājam, darām” realizē projektu spēļu inventāra papildināšanai
***Biedrība „Subatieši – sanākam, domājam, darām” ir uzsākusi Eiropas Lauksaimniecības fonda projekta „Āra un telpu sporta veidu sacensību un turnīru kapacitātes stiprināšana Subatē” (Nr. 19-03-AL28-A019.2201-000001) realizāciju (Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākums „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”).
***Projektā tiks iegādātas galda spēles, spēļu galdi un aprīkojums esošo un jaunu sacensību un turnīru organizēšanai. Projekta kopējās izmaksas – 9868,48 EUR,  publiskais finansējums – 8881,63 EUR, līdzfinansējumu projektam nodrošina Ilūkstes novada pašvaldība.
„Subatieši – sanākam, domājam, darām”
vadītāja Gunta Okmane

Biedrība „Subatieši – sanākam, domājam, darām” realizē projektu spēļu inventāra papildināšanai
Biedrība „Subatieši – sanākam, domājam, darām” realizē projektu spēļu inventāra papildināšanai