Biedrība „Sēļu klubs” svin 5 gadu jubileju

Biedrība „Sēļu klubs” svin 5 gadu jubileju

ooo19. janvārī Neretā tika atzīmēta „Sēļu kluba” 5. gadadiena. Šo pasākumu apmeklēja arī Ilūkstes novada pārstāves Vanda Gronska (P. Sukatnieka mājas „Apsītes” vadītāja) un Vanda Rimša (Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra seno lietu krātuves „Sēļu istaba” pārzine).

oooBiedrība „Sēļu klubs” dibināta 2014. gada 10. janvārī Aknīstē. Biedrības tapšanas idejas autori bija Viesītes muzeja „Sēlija” darbinieki un Sēlijas novadu novadpētnieki. Kluba uzdevums ir apzināt un pētīt Sēlijas kultūrvēsturiskā reģiona vēsturi un kultūru, popularizēt Sēlijas seno dzīvesziņu, dokumentēt un popularizēt izcilu personību ieguldījumu un izglītot sabiedrību, nododot zināšanas un pieredzi pasākumu, programmu un informatīvā veidā.

oooLaikā, kad Viesītes novadam bija uzticēta 7. Sēlijas kongresa sagatavošana, „Sēļu klubs” un muzejs „Sēlija” veica organizatorisko darbu. Tā bija lieliska iespēja iegūt domubiedrus un atbalstītājus, kas Sēlijas atdzimšanu uztver un saprot kā vēstures dotu iespēju savas identitātes un piederības noskaidrošanai un izprašanai.

ooo„Sēļu kluba” kopsapulce bija domubiedru tikšanās, šoreiz klātienē. Kluba valdes priekšsēdētāja Ilma Svilāne savā uzrunā ne tikai atskaitījās par aizvadīto gadu, bet arī dalījās iespaidos par kopā paveikto visu piecu sadarbības gadu laikā, šo tikšanos akcentējot kā pirmo piecu gadu pastāvēšanas jubileju. Katrs nedaudz iepazīstināja klātesošos ar savu darba jomu, tostarp arī jaunā kluba biedre – Kultūras veicināšanas biedrība no Jaunjelgavas. Sapulces dalībnieki tika informēti par gaidāmajiem pasākumiem Sēlijas novados: „Sēļu klubs” maijā aicina uz Latviešu folkloras krātuves Garamantas.lv izbraukuma semināru Neretā, Paula Sukatnieka memoriālās mājas vadītāja Vanda Gronska – uz biedrības „Dvietes vīnogas” organizētajiem pasākumiem Dvietē, savukārt Valdis Piekuss – uz tradicionālo Draudzes dienu Saukas pagasta baznīcā jūlija pēdējā sestdienā, kur paredzēta arī tikšanās ar pazīstamo žurnālistu un dzejnieku Andri Grīnbergu.

oooPēc „Sēļu kluba” jaunās valdes (Ilmas Svilānes, Lidijas Ozoliņas un Vandas Gronskas) ievēlēšanas kopsapulces noslēgumā kluba biedriem bija iespēja iepazīties ar topošo muzeju, kas, veiksmīgi sadarbojoties ar Neretas novada pašvaldību, atradis piemērotas telpas Jāņa Jaunsudrabiņa Neretas vidusskolas mazajā skoliņā. Sadarbību apliecināja arī sapulces „slepenais” viesis – atraktīvais Barons fon Hāns, Ērberģes muižas barona Vilhelma fon Hāna (1792–1850) pēctecis.

ooo

Biedrības „Sēļu klubs”

valdes priekšsēdētāja Ilma Svilāne,

valdes locekle Vanda Gronska

un kluba atbalstītāja Vanda Rimša


Biedrība „Sēļu klubs” svin 5 gadu jubileju
Biedrība „Sēļu klubs” svin 5 gadu jubileju
Biedrība „Sēļu klubs” svin 5 gadu jubileju
Biedrība „Sēļu klubs” svin 5 gadu jubileju
Biedrība „Sēļu klubs” svin 5 gadu jubileju
Biedrība „Sēļu klubs” svin 5 gadu jubileju