Biedrība „ Dvietiņa” īsteno projektu „ Dvietes sporta un rotaļu laukuma pārbūve ”

Biedrība „ Dvietiņa” īsteno projektu „ Dvietes sporta un rotaļu laukuma pārbūve ”

     Biedrība „ Dvietiņa ”, piesaistot Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu, realizē projektu „ Dvietes sporta un rotaļu laukuma pārbūve ”, projekta Nr. 17-03-AL28-A019.2201-000011.

     Projekta mērķis ir pārbūvēt sporta un rotaļu laukumu Dvietes parkā, uzstādīt atbilstošu aprīkojumu, veicinot veselīgu un aktīvu dzīvesveidu un nodrošinot sporta un brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu dažādošanu bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem.

     Projekta īstenošanas rezultātā tiks pārbūvēts futbola laukums, atjaunots laukuma profils un līdzenums, laukums tiks labiekārtots un apsēts ar„ Viva ” sporta zāliena sēklām, uzstādīti jauni futbola vārti.Bērnu rotaļu laukumā tiks uzstādīts rotaļu laukuma komplekts, zem tā ieklāts EDI gumijas flīžu segums.

     Projekta kopējās izmaksas sastāda 29318,62 EUR; attiecināmās izmaksas – 29318,62 EUR, publiskais finansējums – 26386,76 EUR.