Biedrība „Baltā māja” no Līvāniem tikās ar novada senioriem

Biedrība „Baltā māja” no Līvāniem tikās ar novada senioriem

     „Iespēja īstenot idejas, svētkus un attīstīt savu personību” – viens no Līvānu biedrības „Baltā māja” darbošanās virzieniem. Īstenojot  SIF projektu „Informatīvi sadarbību veicinoši pasākumi pie Latgales reģiona lauku novadu NVO”, biedrības pārstāvji 26.septembrī ieradās ciemos pie Ilūkstes novada senioriem Bebrenē, Dvietē un Ilūkstē.

     Vispirms līvānieši informēja par biedrības pasākumiem projekta ietvaros un dalījās savā 18 gadu darbības pieredzē. Tad mēs viesus iepazīstinājām ar Bebrenes senioru kluba „Sidrabrasa” rokdarbu kopu un pašdarbības kolektīvu aktivitātēm, apmeklējām seno trauku kolekciju un ieklausījāmies Bebrenes veco dzirnavu darbības skaņās.

      Tālāk devāmies uz Dvieti, lai iejustos Dvietes muižas un Paula Sukatnieka dzimto māju atmosfērā.  Ciemošanās noslēdzās Ilūkstē, kur viesi tuvāk iepazinās ar senioru brīvā laika aktivitātēm. Abu novadu senioru tikšanās viesa cerību uz jauniem radošiem sadarbības virzieniem.

Ilūkstes novada pensionāru biedrības valde


Biedrība „Baltā māja” no Līvāniem tikās ar novada senioriem
Biedrība „Baltā māja” no Līvāniem tikās ar novada senioriem
Biedrība „Baltā māja” no Līvāniem tikās ar novada senioriem
Biedrība „Baltā māja” no Līvāniem tikās ar novada senioriem
Biedrība „Baltā māja” no Līvāniem tikās ar novada senioriem
Biedrība „Baltā māja” no Līvāniem tikās ar novada senioriem
Biedrība „Baltā māja” no Līvāniem tikās ar novada senioriem
Biedrība „Baltā māja” no Līvāniem tikās ar novada senioriem
Biedrība „Baltā māja” no Līvāniem tikās ar novada senioriem
Biedrība „Baltā māja” no Līvāniem tikās ar novada senioriem