Bibliotēku nedēļa 2017 – Bibliotēkas un sabiedrība: vienotas kopīgiem mērķiem

biblioteku nedela 2017      Šogad no 17.- 23. aprīlim visās Latvijas bibliotēkās tiek atzīmēta Bibliotēku nedēļa. Šogad tās vadmotīvs “Bibliotēkas un sabiedrība: vienotas kopīgiem mērķiem”.

      Bibliotēkas nepastāv vakuumā. Bibliotēkas ir sabiedrības spogulis, un tās ir stipras tikai tad, ja tās ieklausās sabiedrības sapņos un raizēs, un nesavtīgi kalpo sabiedrībai un tās vajadzībām. Tāpēc bibliotēkas pakalpojumus nevar dalīt tradicionālos un inovatīvos. Dzīvotspējīgi un jēgpilni ir tikai tādi bibliotēkas pakalpojumi, kas patiešām ir vajadzīgi sabiedrībai. Tieši tāpēc bibliotekāriem vissvarīgākā prasme ir mācēt ieklausīties cilvēkos sev apkārt, un atsaukties viņu vajadzībām. Tai pat laikā sabiedrībā vēl joprojām dzīvi ir stereotipi par to, kas ir bibliotēka un ko tā dara. Laikā, kad aizvien uzstājīgāk skan saucieni optimizēt un efektivizēt, saskaitīt un izmērīt it visu mums apkārt, mēs nedrīkstam bibliotēku uztvert kā pašu par sevi saprotamu. Mums ir jābūt gataviem un spējīgiem jebkuram parādīt un pierādīt mūsu darba vērtību. Mums ir ar ko lepoties – tad parādīsim to! Mēs dzīvojam pasaulē, kurā pieaug centieni šķelt un sanaidot, atrast īstus un iedomātus ienaidniekus; pasaulē, kurā patiesība ir kļuvusi relatīva, un vārda brīvība vairs nav pašsaprotama. Bibliotēku virsuzdevums ir sniegt piekļuvi informācijai ikvienam. Un ja vēl nesen kādam, iespējams, šķita, ka bibliotēkas ir arhaisms pasaulē, kurā informācijas badu ir nomainījusi informācijas pārbagātība, tad šobrīd mēs redzam, ka bibliotēkas ir nepieciešamas sabiedrībai vairāk kā jebkad, lai palīdzētu cilvēkiem nepazaudēt sevi informācijas plūdos, lai palīdzētu atsijāt informācijas graudus no pelavām, melus un propagandu no objektīvas, uzticamas un izsvērtas informācijas.

      Ilūkstes novada bibliotēkās Jūs tiekat aicināti piedalīties šādos Bibliotēkas nedēļas pasākumos.

Ilūkstes novada centrālā bibliotēka

Datums Pasākums Atbildīgais
13. aprīlis – 13. maijs Izstāde „Taureņu uzlidojums Bibliotēku nedēļā” O. Šaršūne
13. aprīlis – 13. maijs Izstāde „Klauni nāk…” O. Šaršūne
19. aprīlis Profesionālās pilnveides brauciens uz Daugavpils bibliotēkām I. Valpētere

Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēka

18. aprīlis Informācijas diena. Jauno grāmatu apskats/izstāde.       Diskusija – aptauja (Aicinām piedalīties aptaujā, lai novērtētu bibliotēkas darbu „Es un mana bibliotēka”)

I. Kumpiņa

B. Millere

19. aprīlis Profesionālās pieredzes apmaiņas brauciens  uz Daugavpils bibliotēkām I. Valpētere
20. aprīlis Bibliotekārā stunda „Grāmata pusaudzim” (Tikšanās ar Ilūkstes 1. vidusskolas 6.a klases skolēniem)

I. Kumpiņa

B. Millere

21. aprīlis Atvērto durvju diena. Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu izstādes „Pavasaris 2017” atklāšana. Ekskursijas visiem interesentiem.

I. Kumpiņa

B.Millere

Subates pilsētas bibliotēka

18. aprīlis Apmācības vecāko klašu skolēniem: „Kā pasūtīt (rezervēt) grāmatu internetā neizejot no mājas” A.ŠapalaA.LošakaA.Subatiņa
20. aprīlis Iepazīsti bibliotēku! PII „Zvaniņš” bērnu izziņas ekskursija pa bibliotēku. A.ŠapalaA.LošakaG.Dzene
21. aprīlis Lasītāju informācijas diena.Informēsim un uzklausīsim lasītājus: par pakalpojumiem, aktualitātēm, problēmām, risinājumiem; vēlamās literatūras un preses iegādes iespējas un bibliotēkā pieejamo jaunāko literatūru. A.ŠapalaA.Lošaka

Bebrenes pagasta bibliotēka

11. aprīlis 10.00-11.00 “Stikla pārvērtības” – senioru darbu izstādes atklāšana V. Malaševska
18. aprīlis 10.00-11.30 Rīta stunda- ceļojums pa bibliotēkuPII “Mazputniņš” bērniem E.Malahovska R.Medisa
19. aprīlis Literatūras apskats “Brīnumu meklējot” E.Malahovska
20. aprīlis 2. kl. skolēnu izstāde- Lieldienu rotājumi E. Malahovska M.Vanaga
21. aprīlis Zīmējumu konkurss “Brīnumu pilna pasaule” E.MalahovskaE.Skrimble

Eglaines pagasta bibliotēka

25.04 Iepazīstināšana ar elektroniskajām datu bāzēm un citām iespējām, kas pieejamas e-vidē (letonika.lv, news.lv – Lursoft laikrakstu bibliotēka plkst. 8.00. – 12.00. un plkst. 14.00. – 17.00.       O.Hohlova
25.04 Pirmā tikšanās ar bibliotēku (iepazīšanās pasākums piecgadīgiem un sešgadīgiem bērniem) plkst. 12.00. – 14.00. O.Hohlova
25.04 „Pavasaris”- radošo darbu izstāde O.Hohlova

Dvietes pagasta bibliotēka

10.04 Rokdarbu izstāde ” Vecās lietas jaunās skaņās” V.Marcinkeviča
19.04 Profesionālās pieredzes apmaiņas brauciens   uz Daugavpils bibliotēkām I.Valpētere
21.04 Jaunāko grāmatu apskats V.Marcinkeviča

Pilskalnes pagasta bibliotēka

No 18.04 plkst.10.00 līdz 22.04 plkst.14.00 „Pārbaudi savas zināšanas un atklāj bibliotēku no jauna”Ikvienam interesentam, bibliotēku nedēļas ietvarā, iespēja parādīt savas orientēšanās spējas bibliotēkā. Z. Timšāne
No 20.04 plkst.10.00 „Dzeguzīte gadus skaita”Izstāde, veltīta rakstniecei Ilzei Indrānei- 90 Z. Timšāne
No 18.04 plkst.10.00 līdz 22.04 plkst.14.00 „Pasaule mums aiz loga”Izstāde no bibliotēkas savāktajiem materiāliem par ceļojumiem, ko katrs no bibliotēkas lietotājiem var paspilgtināt ar saviem ceļojumu piedzīvojumiem. Z. Timšāne

Šēderes pagasta bibliotēka

18.04. Jaunāko iespieddarbu apskats, izstāde R.Šeršņova
19.04. Profesionālās pieredzes apmaiņas brauciens uz Daugavpils CB I.Valpētere
20.04. “Meklē Letonikā, un Lursoft” Individuālas konsultācijas datu bāzes izmantošanā R.Šeršņova
18.-22.04. “Paņem mani līdzi!” – grāmatu izstāde-dāvinājums bibliotēkas lietotājiem R.Šeršņova

Šēderes pagasta Pašulienes bibliotēka

20.04 Radošo darbu izstāde „Pavasara noskaņa”  A.Jelinska
19.04 Profesionālās pieredzes apmaiņas brauciens uz Daugavpils CB I.Valpētere