Bērnu bibliotēkā iepazīst Sibīrijas stāstus

Bērnu bibliotēkā iepazīst Sibīrijas stāstus

***Atzīmējot Lāčplēša dienas simtgadi, Patriotisma nedēļā Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēkā viesojās Raiņa vidusskolas 4. klase ar skolotāju Ingrīdu Siņuku. Tika rīkota bibliotekārā stunda „Sibīrijas bērni”, kuras laikā ar bērniem tika pārrunāts, kāpēc tieši šajā dienā ir jāatceras un jāgodina kaujās kritušie karavīri, kāpēc jādzied patriotiskas dziesmas, jāiededz svecīte un jāiet lāpu gājienā un kāpēc šajā dienā ir svarīgi atcerēties, dalīties atmiņās un uzklausīt dzīvu vēstures liecinieku stāstus.

***Uz šo pasākumu bija aicinātas divas vēstures liecinieces, Sibīrijas bērni – Valija Gaudzeja un Ruta Krapāne. Viņas dalījās atmiņās par Sibīrijā pavadīto laiku, par skolas gaitām, par bērnības nerātnībām un skaudro patiesību, ko apjautušas tikai daudzus gadus vēlāk, jo par to nebija ļauts runāt. Īpašā viese bija Ance Annija Jaseviča, kura saviem klasesbiedriem nolasīja pašas uzrakstīto eseju par vēstures melnākajām lappusēm – deportācijām, kas tieši skārušas arī viņas ģimeni. Ance Annija ar šo eseju ir piedalījusies fonda „Sibīrijas bērni” izsludinātajā konkursā „Sibīrijas bērni 1941/1949 – trimdas bērni 1944” un ieguvusi 1. vietu Latvijā.

***Pasākums izvērtās ļoti emocionāls. Paldies bērniem un skolotājai Ingrīdai par neviltotu interesi, par uzdotajiem jautājumiem! Paldies Ancei Annijai par stāstu, kas lika aizdomāties ikvienam, kas to dzird. Un paldies Valijai un Rutai par stāstu, kas noteikti ir jāzina un jāatceras katram!

 

Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēkas vadītāja

Ingrīda Strode


Bērnu bibliotēkā iepazīst Sibīrijas stāstus
Bērnu bibliotēkā iepazīst Sibīrijas stāstus
Bērnu bibliotēkā iepazīst Sibīrijas stāstus
Bērnu bibliotēkā iepazīst Sibīrijas stāstus
Bērnu bibliotēkā iepazīst Sibīrijas stāstus