Bibliotēka pulcē dzimtas pētniekus

Bibliotēka pulcē dzimtas pētniekus

***Radurakstu apzināšana dod piederības sajūtu savai dzimtai, dzimtajam novadam, savai tautai un zemei. Dzimtas vēstures izpēte ļauj apzināties savu identitāti, sevišķumu, savdabīgumu. Tas ir ļoti svarīgi mūsdienu globalizācijas apstākļos, lai saskarsmē ar citām tautām to nepazaudētu. Dzimtas vēstures izzināšana ir nebeidzams process, ar to var nodarboties visa mūža garumā.

***Kur un kā meklēt ziņas par par saviem senčiem, savu dzimtu, padomus par ciltskoka izveidošanu, ar ko sākt un kā izmantot šai tēmai veltītos interneta resursus un programmas? Ko dzimtas sakņu izzinātāji var atrast dažādu konfesiju baznīcu grāmatās (metrikās), ka arī 19. gs. tautas skaitīšanas un dvēseļu revīziju materiālos?  – Par šiem un citiem jautājumiem 9. novembrī Ilūkstes novada centrālajā bibliotēkā stāstīja novadpētnieks, savas jomas profesionālis Jānis Apīnis no Jēkabpils.

***Laikraksta „Brīvā Dau­gava” galvenais redaktors, radurakstu un baznīcas vēstures pētnieks Jānis Apīnis par dzimtas vēsturi interesējies jau jaunībā, taču pamatīgāk radurakstu izpētei pievērsās, kad Latvijas Valsts vēstures arhīva interneta vietnē Raduraksti.lv kļuva pieejamas digitalizētās baznīcu grāmatas, muižu dvēseļu revīzijas, tautas skaitīšanai un citiem ģeneoloģiskiem pētījumiem svarīgi materiāli. Viņš ir izbraukājis visu Latviju, stāstot par dzimtas vēstures pētniecību un dzimtas koka veidošanu. Katras dzimtas vēsturē ir kādas zīmīgas vietas vai notikumi. Viņš mudināja ne tikai veidot savu ciltskoku, bet arī apzināt, vākt un apkopot dzimtas stāstus, nostāstus, dažādus faktus un notikumus, jo šīs ziņas būs ļoti interesantas nākamajām paaudzēm. Klausītājiem četras lekcijas stundas pagāja kā viens mirklis. Pasākumā piedalījās ne vien vietējie novada iedzīvotāji, bet arī interesenti no Neretas un Daugavpils.

***Dzimtas pētīšana izraisīja lielu interesi klausītājos, tādēļ mēs šo tradīciju turpināsim, aicināsim dalīties savā pieredzē arī citus ciltskoka veidotājus. Aicinām sekot informācijai bibliotēkā un pašvaldības mājaslapā www.ilukste.lv.


Bibliotēka pulcē dzimtas pētniekus
Bibliotēka pulcē dzimtas pētniekus
Bibliotēka pulcē dzimtas pētniekus
Bibliotēka pulcē dzimtas pētniekus