„Bērnu žūrijas” 5+ eksperti svinēja lasīšanas svētkus

„Bērnu žūrijas” 5+ eksperti svinēja lasīšanas svētkus

***19. februārī nu jau vienpadsmito gadu Ilūkstes pilsētas Bērnu bibliotēkā tika rīkots lasīšanas veicināšanas programmas „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” noslēguma pasākums pašiem mazākajiem lasītājiem, 5+ ekspertiem.

***Šī bija svētku diena 15 mazajiem ekspertiem – PII „Zvaniņš” sagatavošanas grupas „Ābolītis” bērniem, viņu skolotājām Vitai Vanagelei un Ingrīdai Sidorovai. Par labāko grāmatu sava vecuma grupā bērni atzina Einatas Carfati „Kaimiņi”, otro vietu izcīnīja Jūditas Kopenas „Grāmata Benijam” un trešajā vietā ierindojās Evelīnas Dacjūtes „Laime ir lapsa”. Par pasākuma muzikālo noformējumu jau tradicionāli rūpējās mūzikas skolotāja Ona Lapa.

***Paldies skolotājām par atsaucību un lasīšanas popularizēšanu bērnu vidū!

 

Ilūkstes pilsētas Bērnu bibliotēkas vadītāja

Ingrīda Strode


„Bērnu žūrijas” 5+ eksperti svinēja lasīšanas svētkus
„Bērnu žūrijas” 5+ eksperti svinēja lasīšanas svētkus
„Bērnu žūrijas” 5+ eksperti svinēja lasīšanas svētkus
„Bērnu žūrijas” 5+ eksperti svinēja lasīšanas svētkus
„Bērnu žūrijas” 5+ eksperti svinēja lasīšanas svētkus