Bebrenes Skolēnu līdzpārvalde aizvadījusi trīs raibus mēnešus

Bebrenes Skolēnu līdzpārvalde  aizvadījusi trīs raibus mēnešus

      Bebrenes vispārizglītojošajā un profesionālajā vidusskolā Skolēnu līdzpārvalde ir piedzīvojusi trīs jautrus un darbīgus mēnešus.

     31. janvārī Skolēnu līdzpārvaldes dalībnieki organizēja konferenci „Mūsu skola gadumijā”, lai kopā ar skolas administrāciju un pedagogiem apspriestu skolēnu un skolotāju aptaujas rezultātus, ieteikumus skolas vides uzlabošanai un ar līdzpārvaldes darbību saistītas aktualitātes.

     7. februārī Skolēnu līdzpārvalde iegrieza simtgades svinību ratu, svinot Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas 4. pastāvēšanas gadadienu. Interesentiem bija iespēja iepazīties ar faktiem par skolu, lasīt skolēnu domas un pārdomas gan skolas avīzes speciālizlaidumā, gan sociālajos tīklos, kā arī piedalīties viktorīnā „Cik labi tu pazīsti savu skolu?”.

     Kamēr skolā 14.-16. februārī tika aizvadītas projektu dienas, Skolēnu līdzpārvalde piedāvāja izstarot mīlestību Valentīna dienas nedēļā. Tika piedāvāta iespēja nofotografēties fotostūrītī un piedalīties fotokonkursā „Sirsnīgās bildītes”.

Pēc pavasara brīvdienām tikai piedāvāti vairāki aizraujoši pasākumi dažādām vecuma grupām.

     27. martā Skolēnu līdzpārvalde sadarbībā ar Dabaszinātņu un matemātikas metodisko komisiju rīkoja pasākumu sākumskolas skolēniem „Iepazīsti pasauli!”, kurā mazie zinātkārie ķipari varēja kļūt par profesoriem fizikā, ķīmijā, bioloģijā un informātikā, apskatot interesantus eksakto zinātņu demonstrējumus un pildot uzdevumus. Savukārt 28. martā, sadarbojoties ar Valodu metodisko komisiju, 5.-9. klases skolēniem, gatavojoties Lieldienām, turpinot Latvijas Simtgades svinību kalendāru un sagaidot pavasara sauli, tika dota iespēja pārbaudīt zināšanas trijās valodās – latviešu, krievu un angļu – konkursā „Valoda – tautas pērle”. Tika pildīti neierasti uzdevumi, kuros vajadzēja ne vien runāt un rakstīt, bet arī uzklausīt un kustēties.

     Martā sākās galda spēļu turnīrs, kas turpināsies arī aprīlī – ekoloģijas mēnesī, kad notiks arī vairākas ar vidi saistītas akcijas, konkursi un pasākumi.

 

Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas

Skolēnu līdzpārvaldes vadītājs

Ilmārs Mežaraups

 

 


Bebrenes Skolēnu līdzpārvalde  aizvadījusi trīs raibus mēnešus
Bebrenes Skolēnu līdzpārvalde  aizvadījusi trīs raibus mēnešus
Bebrenes Skolēnu līdzpārvalde  aizvadījusi trīs raibus mēnešus
Bebrenes Skolēnu līdzpārvalde  aizvadījusi trīs raibus mēnešus
Bebrenes Skolēnu līdzpārvalde  aizvadījusi trīs raibus mēnešus
Bebrenes Skolēnu līdzpārvalde  aizvadījusi trīs raibus mēnešus
Bebrenes Skolēnu līdzpārvalde  aizvadījusi trīs raibus mēnešus