Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola organizē jau ceturto aitkopju apmācības grupu

Aitu kursi      Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola aicina apgūt profesionālās pilnveides izglītības programmu Veterinārijas pamati aitu ganāmpulkā” (160 stundas). Kursu noslēgumā tiek izsniegta valstī atzīta apliecība par profesionālās pilnveides izglītību. Plānotais kursu sākums – 14. septembrī plkst. 10.00.

      Pieteikties var, zvanot uz tālr.: 65425966, 29252659, 26431273.