Bebrenes vidusskolēni piedalījās jaunrades darbu konkursā

Bebrenes vidusskolēni piedalījās jaunrades darbu konkursā

     Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas izglītojamajiem jau kā tradīcija ir kļuvusi piedalīšanās Roberta Mūka muzeja rīkotajā Vislatvijas jaunrades darbu konkursā. Arī šis gads nebija izņēmums, un 12. klases izglītojamie Daniela Rimeicāne un Ilmārs Mežaraups piedalījās šajā konkursā, kura moto šogad bija R. Mūka dzejas rindas:

Man nevajag nemirstības eliksīra,

Nemirstība ir iesieta Latvijas sierā.”

     Uz konkursa noslēguma pasākumu, kurš notika 14. decembrī Galēnu pamatskolā, tika uzaicināti tikai paši labākie jaunrades darbu autori un viņu pedagogi. Kā stāstīja R. Mūka muzeja vadītāja Marta Binduka, šogad iesūtīto darbu bijis ļoti daudz – 367 jaunrades darbu no 72 skolēniem. Mūsu skolas 12. klases skolnieks Ilmārs Mežaraups (sk. Lāsma Šeršņova) 10.–12.klašu grupā no 113 darbiem ieguva godpilno 3. vietu. Visi godalgoto vietu ieguvēji un viņu pedagogi saņēma diplomus un vērtīgas balvas – grāmatas.

   Pasākuma noslēgumā visi tika aicināti mieloties ar konkursa rīkotāju un sponsoru sarūpēto bagātīgo cienastu.

   Paldies skolas direktorei un Bebrenes pagasta pārvaldei par rasto iespēju apmeklēt šo pasākumu!

 

Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas

latviešu valodas un literatūras skolotāja

Lāsma Šeršņova


Bebrenes vidusskolēni piedalījās jaunrades darbu konkursā