Sarkanā Krusta brīvprātīgie no Bebrenes vada radošās darbnīcas Raudas internātpamatskolā

Sarkanā Krusta brīvprātīgie no Bebrenes vada radošās darbnīcas Raudas internātpamatskolā

***4. novembrī Raudas internātpamatskolā notika Latvijas Sarkanā Krusta Daugavpils–Ilūkstes novadu komitejas projekta „Protam, varam, darām” noslēguma radošās darbnīcas. Šoreiz tika gatavoti apsveikumi Ziemassvētkiem un cepti smilšu mīklas groziņi, kurus skolēni paši pildīja ar ievārījumu un krēmu.

***Ar lielu interesi, aizrautību un darba sparu skolēni grieza, līmēja, veidoja savus apsveikumus un gatavoja mīklas groziņus. Darba procesā bērniem radās neizsmeļama enerģija un liela interese apgūt jaunas prasmes. Pēc padarītā darba skolēni ar skolotāju Liliju sniedza deju paraugdemonstrējumus, kas vēlreiz apliecināja, ka viņus interesē viss jaunais un vēl neapgūtais interešu izglītībā.

***Biedrība pateicas skolas direktorei Līga Lapai un darbiniekiem par jauko uzņemšanu un iepazīstināšanu ar skolu un tās ikdienu, bet LSK brīvprātīgajiem – par sadarbību un atsaucību.

 

LSK Daugavpils–Ilūkstes novadu komitejas izpilddirektore

 Ērika Naglinska


Sarkanā Krusta brīvprātīgie no Bebrenes vada radošās darbnīcas Raudas internātpamatskolā
Sarkanā Krusta brīvprātīgie no Bebrenes vada radošās darbnīcas Raudas internātpamatskolā
Sarkanā Krusta brīvprātīgie no Bebrenes vada radošās darbnīcas Raudas internātpamatskolā
Sarkanā Krusta brīvprātīgie no Bebrenes vada radošās darbnīcas Raudas internātpamatskolā
Sarkanā Krusta brīvprātīgie no Bebrenes vada radošās darbnīcas Raudas internātpamatskolā
Sarkanā Krusta brīvprātīgie no Bebrenes vada radošās darbnīcas Raudas internātpamatskolā
Sarkanā Krusta brīvprātīgie no Bebrenes vada radošās darbnīcas Raudas internātpamatskolā
Sarkanā Krusta brīvprātīgie no Bebrenes vada radošās darbnīcas Raudas internātpamatskolā
Sarkanā Krusta brīvprātīgie no Bebrenes vada radošās darbnīcas Raudas internātpamatskolā
Sarkanā Krusta brīvprātīgie no Bebrenes vada radošās darbnīcas Raudas internātpamatskolā
Sarkanā Krusta brīvprātīgie no Bebrenes vada radošās darbnīcas Raudas internātpamatskolā
Sarkanā Krusta brīvprātīgie no Bebrenes vada radošās darbnīcas Raudas internātpamatskolā