Bebrenes „Putnu salā” tika izzināts Dvietes senlejas pagātnes mantojums

f69c910523097511a9075f749ee199b4       Septembrī visā Eiropā tiek saglabāta skaista tradīcija – notiek Kultūras mantojuma dienas, un arī Latvija jau vairāk nekā divdesmit gadus tajās piedalās. Arī pie mums, Bebrenes pagasta teritorijā, Kultūras mantojumu dienu pasākums notiek jau trešo reizi. Iepriekšējie bija gan Bebrenes muižā, gan Valaiņu pilskalnā.

V kultkapitala F     9. septembrī Bebrenes pagasta Putnu salā, dabas parka „Dvietes paliene” informācijas centrā „Gulbji” pulcējās kultūras mantojuma izzināšanas un saglabāšanas entuziasti, lai Vides klases nodarbībā „Tagadnes un pagātnes krustceles Dvietes upes ielejā” izzinātu akmens laikmeta apmetnes Dvietes senlejā.

Pasākumā Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas (VKPAI) Arheoloģijas un vēstures daļas vadītāja Sandra Zirne pastāstīja par arheoloģiskajiem pieminekļiem Latvijā. Par pirmo iedzīvotāju ienākšanu Latvijas teritorijā un Dvietes upes krastos vēstīja VKPAI Arheoloģijas un vēstures daļas speciāliste Egita Lūsēna.

Ļoti interesanti un krāšņi bija arheoloģisko tērpu, rotaslietu un darba rīku un ieroču, ko bija atvedušas rekonstrukcijas un eksperimentālās arheoloģijas grupas „Senzeme” meitenes, demonstrējumi. Visi interesenti varēja pamēģināt uzlikt gan bronzas rotas, gan uzvilkt bruņu tērpu un pacilāt zobenu, sajust rotaslietu un ieroču smagumu.

Pēc gardas un sātīgas uz ugunskura vārītas baraviku zupas nobaudīšanas, varēja pamēģināt pirkstu veiklību un tāpat kā akmens laikmetā mēģināt izgatavot māla traukus podnieka Mareka Zavodnoja vadībā.

Kultūras mantojuma dienām Putnu salā būs arī turpinājums, jo izgatavotos māla traukus ir arī jāapdedzina, un to varēs izdarīt jaunajā podnieka ceplī pie „Gulbjiem”. Septembrī notiks podnieka cepļa kurināšana un vakarēšana pie ugunskura.

 

Foto no vietnes: www.manabebrene.lv

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Bebrenes pagasta pārvalde