Bebrenes bibliotēkas pasākumi bibliotēkas nedēļā

Bebrenes bibliotēkas pasākumi bibliotēkas nedēļā

     24.aprīlī bibliotēkā notika  krustvārdu  mīklu konkurss senioriem. Uz pasākumu  ieradās erudītākie pagasta seniori: Jānis Putnis, Ināra Putne, Biruta Vārslavāne , Silvija Ozoliņa, Jānis Kudiņš, Lolita Dunde, Arnolds Savickis un Rita Žagata. Katram dalībniekam vajadzēja atminēt trīs krustvārdu mīklas, pirmās divas mīklas Bebrenes erudītiem liekās vieglas, palika neatmīnēti tikai daži vārdi. Trešā krustvārdu mīkla par Bebreni, ko sastādīja Lorija Kaminska, lika padomāt, erudīti nevarēja atminēt  pagasta upīšu nosaukumus un apdzīvotās ‘’salas’’ – tik labi pazīstamas un zināmas! Un lai gan cīņa bija sīva, uzvarēja draudzība. Seniori izteica priekšlikumu, ka vajadzētu pie pagasta upēm pielikt  uzrakstus, lai ari citi iedzīvotāji  zinātu pareizus nosaukumus.

     26.aprīlī Bebrenes pagasta bibliotēkā viesojās PII ”Zvaniņš”  Bebrenes filiāles Bērnu žūrijas eksperti.  Bērnu žūrijas grāmatas kopā ar  audzinātāju Regīnu Medisu  lasīja un vērtēja 11 bērni. Uz bibliotēku atbrauca arī  pastnieks Pele, pastnieka somā katram bērnam bija vēstule un paciņa ar dāvanu. Bērniem vajadzēja izlasīt vēstules un uzminēt  mīklas par dzīvniekiem – varoņiem no grāmatas “ Pastnieks Pele”. Liels pārsteigums bija, ka bērni paši varēja izlasīt vēstules un atminēt mīklas.  Pastnieks Pele aicināja bērnus nospēlēt  teātri “Vecīša cimdiņš” un sadalīja lomas. Mazie aktieri ļoti labi iejutās savās lomās un atraktīvi nospēlēja ludziņu.

     Pastnieks Pele  devās turpināt savu darbu, bet bērni piedalījās zīmēšanas konkursā.

     Paldies audzinātājai Regīnai Medisai par Bērnu žūrijas popularizēšanu un atbalstu, un paldies Anitai Daģei par lielisko  pastnieka Peles lomas atveidošanu.

Bebrenes pagasta bibliotēkas vadītāja

Emma Malahovska


Bebrenes bibliotēkas pasākumi bibliotēkas nedēļā
Bebrenes bibliotēkas pasākumi bibliotēkas nedēļā
Bebrenes bibliotēkas pasākumi bibliotēkas nedēļā
Bebrenes bibliotēkas pasākumi bibliotēkas nedēļā
Bebrenes bibliotēkas pasākumi bibliotēkas nedēļā
Bebrenes bibliotēkas pasākumi bibliotēkas nedēļā
Bebrenes bibliotēkas pasākumi bibliotēkas nedēļā
Bebrenes bibliotēkas pasākumi bibliotēkas nedēļā
Bebrenes bibliotēkas pasākumi bibliotēkas nedēļā
Bebrenes bibliotēkas pasākumi bibliotēkas nedēļā
Bebrenes bibliotēkas pasākumi bibliotēkas nedēļā
Bebrenes bibliotēkas pasākumi bibliotēkas nedēļā
Bebrenes bibliotēkas pasākumi bibliotēkas nedēļā