Bebrenē notika glītrakstīšanas konkurss 1.-4. klases skolēniem

Bebrenē notika glītrakstīšanas konkurss 1.-4. klases skolēniem

  Bebrenes vispārizglītojošajā un profesionālajā vidusskolā 22. janvārī notika glītrakstīšanas konkurss sākumskolas skolēniem. Konkursa mērķis bija apzināties latviešu valodas rakstu kultūras lomu katra skolēna personības izveidē un motivēt skolēnus uzlabot rokrakstu kultūru.

     Visi 1.-4. klases skolēni uz katrai klašu grupai atbilstošas līniju lapas glīti norakstīja skolotāju dotos tekstus un lapu noformēja. Konkursa nolikumā tika izstrādāti vērtēšanas kritēriji, lai izvērtētu rakstu darbu kvalitāti, prasmi norakstu veikt bez kļūdām, svītrojumiem un labojumiem, kā arī prasmi rakstīt glīti, ievērojot burtu formu, lielumu un savienojumu precizitāti.

     Skolotāju žūrija izvērtēja visus darbus un katrā klasē izvēlējās 3 visglītāko rokrakstus. Konkursa uzvarētāji – 1.-3. vietas ieguvēji – saņēma diplomus, bet pārējie skolēni – pateicības rakstus.

 

Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas

skolotāja Evita Skrimble

 

 


Bebrenē notika glītrakstīšanas konkurss 1.-4. klases skolēniem
Bebrenē notika glītrakstīšanas konkurss 1.-4. klases skolēniem