Bebrenē ir iespēja apgūt veterinārijas pamatus aitu ganāmpulkā

Aita     Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola aicina apgūt profesionālās pilnveides izglītības programmu „Veterinārijas pamati aitu ganāmpulkā”. Kursu apjoms – 160 stundas. Kursu noslēgumā iegūst valstī atzītu apliecību par profesionālās pilnveides izglītību.

  Kursu tēmas: aitkopības pamati; aitu anatomija un fizioloģija; aitu nelipīgās slimības, aitu lipīgās slimības, aitu parazitārās slimības, dzemdniecība un ginekoloģija. Kursu ietvaros notiks arī mācību ekskursija uz aitu mītnēm.

Maksa par kursiem – EUR 150,00.

Sīkāka informācija un pieteikšanās, zvanot uz tālr.: 26579016.

Plānotais mācību sākums: 1. grupai – 5. aprīlī plkst. 10.00; 2. grupai – 14. septembrī. plkst. 10.00.