Atzīmēsim Tūrisma dienu „Pilskalnes Siguldiņā”

Turisma diena 2017   Ar vakara pastaigu Sprīdīša takā un sadziedāšanos pie Tartaka ezera 27. septembrī Dabas liegumā „Pilskalnes Siguldiņa” atzīmēsim Tūrisma dienu! Pulcēšanās gājienam pie atpūtas mājas „Dubezers” plkst. 19.00.