Atzīmējot novembra svētkus, tērpsimies svētku rotā!

Svetku noformejums      Sagaidot Latvijas Republikas proklamēšanas 99. gadadienu, aicinām novada organizācijas un iestādes, kā arī ikkatru novada iedzīvotāju rūpēties par svētku noformējumu. Tērpsimies svētku rotā, simbolizējot tautas vienotību, stiprinot pilsoniskās piederības sajūtu un veicinot kultūras vērtību saglabāšanu!

       Sarkanbaltsarkanā lentīte pie krūtīm, svētku rota uz galda vai karogs mastā, dedzot svētku uguntiņas savos logos un sirdīs, būsim daļa no kopīgā prieka un gandarījuma novembra svētku pasākumos. Aicinām arī turpmāk, citos mūsu tautai nozīmīgos svētkos parūpēties par atbilstošu noformējumu.