Atzīmējot novembra svētkus, tērpsimies svētku rotā!

Atzīmējot novembra svētkus, tērpsimies svētku rotā!

   Sagaidot Latvijas Republikas proklamēšanas 100. gadadienu, aicinām  novada organizācijas un iestādes, kā arī ikkatru novada iedzīvotāju  rūpēties par svētku noformējumu.

     Tērpsimies svētku rotā, simbolizējot tautas vienotību, stiprinot pilsoniskās piederības sajūtu un veicinot kultūras vērtību saglabāšanu! Sarkanbaltsarkanā lentīte pie krūtīm, svētku rota uz galda vai karogs mastā… Dedzot svētku uguntiņas savos logos un sirdīs, svinēsim Latvijas svētkus!

     Aicinām arī turpmāk, citos mūsu tautai nozīmīgos svētkos, parūpēties par atbilstīgu noformējumu.