Atzīmējot Augškurzemes partizānu pulka 100. dzimšanas dienu, ikviens ir aicināts piedalīties konkursā

Atzīmējot Augškurzemes partizānu pulka 100. dzimšanas dienu, ikviens ir aicināts piedalīties konkursā

     Ir izsludināts konkurss „Vēstule Latvijas brīvības cīnītājam pirms 100 gadiem”, kas aicina  iedzīvotājus iepazīt savas tuvākās apkārtnes vēsturi, pētot notikumus 1. Pasaules kara laikā (1914-1918) un Latvijas Neatkarības karā (1918-1920), izmantojot savas dzimtas arhīvu, pagasta, novada, pilsētas vēstures materiālus un citus avotus.

   Vēstule iesniedzama elektroniski uz e-pastu: jgb@jgb.lv ar norādi „Vēstule brīvības cīnītājam” no 15. līdz 28.oktobrim (ieskaitot).

     Vairāk par konkursu NOLIKUMĀ.


Pielikumi: