Atvērto durvju diena Raudas internātpamatskolā

IMG 6161     25. maijā Raudas internāt-pamatskolā krāsainā koncertā tikās skolēni, skolotāji, vecāki un skolas viesi, lai atskatītos uz mācību gadā paveikto. Aizgājušais mācību gads ir bijis bagāts ar dažādiem notikumiem. Paveikts ir daudz.

         Ar augstiem sasniegumiem sportā var lepoties ne tikai skolēni, bet arī skolotāji. Skolas sportisti ir piedalījušies dažādās sacensībās gan Ilūkstes novadā, gan Latvijas mērogā. Augstākais sporta sasniegums šajā mācību gadā ir 7. klases skolēna Edgara Sauša izcīnītais Latvijas čempiona tituls novusā. Iegūtas godalgotas vietas arī citos sporta veidos.

       Šogad mūsu skolēni ir piedalījušies un guvuši augstus rezultātus dažādos vizuālās mākslas un mājturības pasākumos. Īpaši lepojamies, ka Sandrītes Dzenes pastelis “Bērzi” ieguva augsto 2. pakāpi un būs skatāms 1., 2. jūnijā   V Latvijas bērnu un jauniešu mūzikas un mākslas festivālā “Toņi un pustoņi”.

       Mūsu skolas ansamblis “Atsaucies!” priecē ar skanīgām dziesmām ne tikai skolēnus, skolotājus un skolas viesus. Šajā mācību gadā skolas ansamblis vairākkārt ir viesojies Ilūkstes invalīdu biedrībā “Fēnikss”. Šogad pirmo reizi Sveķu internātpamatskolā tika organizēts folkloras festivāls. Mūsu skolas ansamblis folkloras pūra lādē ielika skanīgas tautasdziesmas, tautas deju popūriju un novēlējumu ikvienam latvietim iemīlēt Latviju.

       Raudas internātpamatskolā tiek spēlēts arī teātris. Jau 10 gadu mūsu skola rīko Latgales zonas speciālo skolu teātra festivālu “Neparastā skatuve”. Šogad mūsu skolēni festivālā piedalījās ar pasaku lugu “Medus kūka” un ieguva titulu “Skatuviskākie aktieri”.

        Atvērto durvju dienā skolas viesi varēja iepazīties ar skolas telpām un skolotājiem, kā arī uzzināt, kā norit skolēnu ikdiena. Skolas 2. stāva foajē varēja aplūkot skolēnu radošo darbu izstādi. Koncertā skolēni priecēja skolotājus, savus vecākus un skolas viesus ar skanīgām dziemām, jautrām un ritmiskām dejām, kā arī profesionālu aktierspēli.

        Kā atzina skolas direktors Andrejs Vēvers, paveikts ir daudz. Ir bijušas arī kļūdas, bet nekļūdās tikai tie, kas neko nedara. Skolas direktors apbalvoja ar atzinības rakstiem četrus skolēnus, kuri ar savu centību, atraktivitāti un radošumu pierādījuši, ka lepojas būt mūsu skolas ģimenē. “Gada mākslinieces” titulu ieguva Sandrīte Dzene, Ilga Kotova var lepoties ar “Gada gudrinieces” titulu, Artūrs Maļinovskis ir mūsu skolas “Gada aktieris”, bet Edgars Saušs godam nopelnījis būt par “Gada sportistu”. Pateicības rakstu no direktora saņēma arī skolotājs Česlavs Gabrāns par ieguldīto darbu skolas apkārtnes labiekārtošanā un skolas medmāsa, kura ikdienā rūpējas par skolēnu veselību. Pateicības rakstu saņēma arī 7. klases skolēna Armanda Neikšāna vecāki par aktīvu līdzdalību dēla audzināšanā.

       Drīz dzeltenās pieneņu galviņas kļūs baltas un pieneņpūkas lidos pretī vasarai. Arī skolēni un skolotāji dodas pretī vasaras piedzīvojumiem. Lai krāsaina, neparastiem pārsteigumiem un iepriecinošiem notikumiem piepildīta vasara!

       Raudas internātpamatskolas skolotāja Jolanta

IMG 6162

IMG 6164

IMG 6165

IMG 6170

IMG 6173

IMG 6174