Atskats aizvadītajās norisēs Eglaines pagastā

titulbilde      Zelta rudeni Eglaines pagastā ieskandināja Stendera diena Eglainē”. 26. augustā pasākuma viesi un apmeklētāji devās uz Lašu evaņģēliski luterisko baznīcu. Paldies jāsaka visiem, kuri saulainā sestdienā darbus nolika malā un piedalījās skaista pasākuma veidošanā.

     Paldies Daugavpils vācu biedrībai Erfolg”, Elīnai Bambānei un Jeļenai Borelei, Daugavpils diecēzes bīskapam Eināram Alpem, Lašu evaņģēliski luteriskajai draudzei un mācītājam Agrim Pilsumam, ansamblim Sidrabrasa”, Eglaines amatierteātrim, Andim Ķīsim, kā arī visiem, kuri darbojās pasākuma aizkulisēs”.

Tradicionāli Eglainē septembra pirmajā pusē tiek atzīmētas Dzejas dienas”. Arī šogad 8. septembrī Eglaines pamatskolas kolektīvs tikās ar Ilūkstes novada dzejniekiem. Vecajos Lašu kapos pie Mēnessmeitiņas atcerējāmies Raiņa bērnības dienas un viņa dzeju, veltītu Mēnessmeitiņai. Ilūkstes novada dzejnieces Laima Buķe, Valija Zutiņa-Sutiņa un Marija Baltmane dalījās ar savām bērnības atmiņām, lasīja savu dzeju, kas katrai bija ar savu atšķirības zīmi. Noslēgumā devāmies pie Vecā Stendera pieminekļa, kur skolēni runāja savus izvēlētos dzejoļus un kopīgi par jauniem sapņiem mācību gada sākumā gaisā laidām sapņu laternas”. Paldies visiem pasākuma dalībniekiem!

Miķeļdiena šogad vairumam no mums tika pavadīta mājās, ķerot pēdējos saulainos atvasaras mirkļus darbu noslēgumam, bet pasākumā Sudraba ābele” senioriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kas norisinājās 13. oktobrī, Eglaines pagasta iedzīvotāji cienījamā vecumā tikās ar saviem vienaudžiem, Eglaines pagasta pārvaldes vadītāju Martu Petrovu un Ilūkstes novada Sociālā dienesta vadītāju Ingūnu Svarāni. Tika teikti apsveikuma vārdi, sumināti jaunie seniori un pieminēti mūžības ceļos aizgājušie. Sociālā dienesta vadītāja informēja par aktualitātēm un iespējām kvalitatīvi pavadīt savu laiku, iesaistoties Ilūkstes novadā notiekošajā sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumā, un laipni aicināja būt aktīviem un šīs iespējas izmantot. Paldies Ingūnai Svarānei par veltīto laiku un klātbūtni!

Pasākuma laikā īpašs paldies tika teikts Jānim Ķerubinam, kurš mūsu vidū šo gadu laikā bijis ļoti aktīvs seniors, darbojoties gan baznīcas dzīvē, gan apmeklējot kultūras pasākumus. Paldies Eiropas deju kopai Eglītes” par sagatavotajiem priekšnesumiem! Paldies Annai Rubļevskai, Lucijai Salnai, Vandai Geidānei par dalīšanos atmiņās caur fotogrāfijām.

 

Eglaines kultūras nama vadītāja

Zanda Lisovska

 

 

 

dzejas diena1

dzejas diena2

dzejas diena3

dzejas diena4

dzejas diena5

IMG 4867

IMG 4871

IMG 4874

IMG 4896

IMG 4903

IMG 4909

IMG 4917

IMG 4923