Atklāsim un iepazīsim kultūrvēstures mantojumu Bebrenē!

Akmens laika apmetnes   Jau šo sestdien, 9. septembrī plkst. 13.00, Bebrenes pagasta Putnu salā, dabas parka informācijas centrā “Gulbji” notiks vides klase “Tagadnes un pagātnes krustceles Dvietes upes ielejā”.

Par arheoloģiskajiem pieminekļiem Latvijā stāstīs Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas (VKPAI) Arheoloģijas un vēstures daļas vadītāja Sandra Zirne, bet par pirmo iedzīvotāju ienākšanu Latvijas teritorijā un Dvietes upes krastos – VKPAI speciāliste Egita Lūsēna.

Pasākumā paredzēti arī arheoloģisko tērpu, rotu un darbarīku demonstrējumi – rekonstrukcijas kopā
ar eksperimentālās arheoloģijas grupu “Senzeme” un pārgājiens dabā pa senās apdzīvotības pēdām,
Dvietes upes krastos, kā arī māla trauku darināšanas radošā darbnīca un cepļa kurināšana podnieka
Mareka Zavodnoja vadībā.

Kontaktpersona – Benita Štrausa (tālr.: 26109353).

 

Papildu informācija vietnēs: www.dvietespaliene.lv un www.manabebrene.lv