Arī šogad tiek nodrošināta pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana

Arī šogad tiek nodrošināta pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana

***Ilūkstes novada Sociālais dienests informē, ka arī šogad, uzrādot Sociālā dienesta izdotu izziņu, Eiropas Savienības atbalsta komplektus var saņemt persona vai ģimene, kas atbilst trūcīgas statusam, nonākusi krīzes situācijā vai atzīta par maznodrošinātu (tās vidējie ienākumi mēnesī nepārsniedz 242 EUR vienai personai).

***Lai saņemtu atbalsta komplektus, jāvēršas biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” Daugavpils–Ilūkstes novadu komitejā (Upes ielā 1, Ilūkstē) vai pie sociālajiem darbiniekiem novada pagastu pārvaldēs

***Plašāka informācija par atbalsta pasākumu – Sabiedrības integrācijas fonda mājaslapā un Eiropas atbalsta fonda mājaslapā.