Ar velo atklāj Eglaini – „Atklājumu salu”!

Ar velo atklāj Eglaini – „Atklājumu salu”!

***22. septembrī ikviens interesents tiek aicināts atklāt vienu no 17 „Sēlijas salām” – „Atklājumu salu” Eglaini, veicot tūrisma maršrutu ar velosipēdu. Pulcēšanās – no plkst. 10.30 līdz 11.00 pie Vārtu sarga namiņa Eglainē. Pasākuma laikā tiks atklāti Eglaines „noslēpumi”, iepazīts kultūrvēsturiskais mantojums un tūrisma objekti, kā arī attīstītas radošās kompetences dažādās darbnīcās. Ceļojums turpināsies Subatē – „Lievenīšu stāstu salā” (15 km) un noslēgsies starta vietā – Eglainē. Pieteikšanās pasākumam – līdz 19. septembrim, aizpildot ANKETU.

***Brauciena dalībnieki netiek nodrošināti ar velosipēdiem un transportu. Sliktu laikapstākļu gadījumā dalībnieki tiek aicināti veikt maršrutu ar saviem transportlīdzekļiem.

***Pasākums notiek projekta „„Sēlijas Salas” – tematiskais tūrisms mazajās lauku apdzīvotajās vietās kā ekonomiskās un sociālās izaugsmes veicinātājs Sēlijā”, akronīms „Sēlijas Salas” (Nr. 17-00-A019.332-000001) ietvaros (akt. „Atbalss salās”).

***Projekts „Sēlijas Salas” tiek īstenots Latvijas lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam  apakšpasākumā 19.3. „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība”. Projekta vadošais partneris ir biedrība „Lauku partnerība „Sēlija””. Projekta partneri: Aizkraukles rajona partnerība un Daugavpils un Ilūkstes novadu lauku partnerība „Kaimiņi”.