Ar “Latvijas skolas somu” – Vabolē

Ilūkstes Raiņa vidusskolas Subates skolas skolēniem tika piedāvāta iespēja gūt jaunus iespaidus un pilnveidot savas zināšanas, dodoties ekskursijās, kas tika rīkotas „Latvijas skolas soma” ietvaros.

Sākumskolas klases (2.s -4.s) no Subates devās apskatīt un iepazīt Latgales pusi – Vaboli, kur viesojās Skrindu dzimtas muzejā, piedaloties muzejpedagoģiskajās programmās „Maizes ceļš” un  “Grafikas iespieddarbi”, kā arī iepazina amatnieku – audējas un kokamatnieka profesijas

Sākumā muzeja vadītāja iepazīstināja skolēnus ar vēstures materiālu, kas glabājas „Skrindu dzimtas muzejā” – tika stāstīts par brāļiem Skrindām, un to darbību. Kā viens no nozīmīgākajiem darbības virzieniem bija laikraksts „Drywa”, bija iespēja redzēt un iepazīt to, kā laikraksts izskatījās pirms 100 gadiem.

Tika rādīta filma par „Maizes ceļu” – maizes vērtība un pagatavošana ir latviešu tautas mantojums jau no seniem laikiem, jo maize bija un ir viens no spēka ēdieniem latviešu zemniekiem.

Filma par aušanu sniedza ieskatu par to, cik daudz darba jāiegulda, lai būtu apģērbs, sega, lakats. Filma bija kā ievads ekskursijas nobeiguma daļai, kad notika tikšanās ar audēju.

Pēc informatīvā stāstījuma un muzeja eksponātu apskates skolēni devās uz nodarbību  „ Grafikas iespieddarbi”, kas netieši ir saistīts ar to kā tika iespiesti dažāda veida darbi. Šīs nodarbības laikā skolēni tika pie apdrukātiem krekliem ar vienu šablonu, kas ir kā apliecinājums, ka mūsdienu tehnologijas ir tikai uzlabotas atbilstoši laikmetam un tehnoloģijām.

Dodoties pie kokamatnieka Vara, bija iespēja redzēt, kāda izskatās vilciena stacija un, protams, redzējām uz dzirdējām kravas vilcienus un pasažieru vilcienu.

Amatnieks parādīja savus darbus, pastāstīja par savas profesijas aktualitāti – darbam ar koku ir nepieciešamas gan iemaņas, gan zināšanas. Svarīgākais ir pacietība un uzmanība, lai nenodarītu pāri sev. Visinteresantākā daļa – šaušana ar loku, kurā savu roku iemēģināja gandrīz katrs skolēns. Mūsdienās šaušana ar loku ir gan vaļasprieks, gan izklaide, gan sporta veids.

Pēc aktivitātēm ārā, kad katrs bija izšāvis ar loku un iemēģinājis savu roku, secinot, ka šī nodarbe ir aizraujoša, devāmies atpakaļ uz muzeju, kur gaidīja cienasts silta tēja un mājās ceptas maizes rieciens

Paēduši pusdienas ekskursijas dalībnieki devās uz tikšanos ar audēju. Audēja stāstīja par jostu aušanu un to, kā tiek iedalītas jostas pēc to aušanas tehnoloģijas, rādīja pašas darinātas jostas un prievītes, kā arī segas, kuras darinātas stellēs. Skolēniem, pēc pacietīgas klausīšanās, bija jānopin sava pīnīte, kuras darināšanai izmantoja 7 dažādu krāsu dzijas diegus un kartona aplīti ar 8 iegriezumiem. Savu pīnīti uzpina katrs, iepinot tajā pašu dziedāto dziesmu siltumu un enerģiju, lai aizvestu mājās un iemācītu šo pīšanas tehniku arī mājiniekiem.

Ko es guvu no šīs eksursijas? Uz šo jautājumu skolēnus vienojošā atbilde – šāvu ar loku, ēdu garšīgu maizi un iemācījos pīt pīnīti, redzēju un dzirdēju vilcienu.

Secinājums – ir iepazītas un aktualizētas zināšanas un prasmes par senajiem amatiem – kokamatnieks, audēja, iespiedējs un maizes cepējs, kas tika apgūtas ar prakstisku darbošanos un uzmanīgu klausīšanos mācību procesā varēs izmantot sociālo zinību, mājturības un tehnoloģiju, vizualās mākslas, arī sporta stundās nākotnē, jo šaušana ar loku ir arī sporta veids.

Sākumskolas skolotāja Mārīte Balode


Ar “Latvijas skolas somu” – Vabolē
Ar “Latvijas skolas somu” – Vabolē
Ar “Latvijas skolas somu” – Vabolē
Ar “Latvijas skolas somu” – Vabolē

Skip to content