Ar ko novadā lepojas Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas skolēni?

Ar ko lepojas novada      Šajā mācību gadā pirmo reizi Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas sociālo zinību skolotāja Veslava Linčika un vizuālās mākslas skolotājas Vita Ķiploka un Ilze Baleiša aicināja 5.-9. klašu skolēnus piedalīties konkursā „Ilūkstes novada lepnums”. Konkursa mērķis – rosināt skolēnos lepnumu par savu pilsētu, novadu, radīt skolēnos interesi par dzimtenes vēsturi.

      Piedalīšanās konkursā bija brīvprātīga, tas pulcēja 12 skolēnus. Ar ko tad lepojas mūsu skolēni?  – Ar bērnudārzu, kurā bērnībā pavadīja vairākus gadus, ar atjaunoto strūklaku Vienības laukumā, ar savu mīļo skolu, ar jaunuzcelto peldbaseinu, Sporta centru, ar Dvietes palienes dabas parku, ar estrādi, bērnu laukumu, stadionu, ar savu pilsētu kopumā un, protams, ar mūsu novada sportistiem.

Žūrija atzīmēja 4 labākos darbus: Lindas Juško (9. kl.), Evelīnas Ruseckas (6. kl.), Mikus Gustava Kūliņa (5. kl.) un Ņikitas Vasiļjeva (9. kl.).

Visi konkursa dalībnieki saņēma Pateicības par piedalīšanos.

Paldies vizuālās mākslas skolotājām un skolēniem par sadarbību!Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas

sociālo zinību skolotāja Veslava Linčika