Ar dažādām aktivitātēm Bebrenē norisinājās sākumskolas nedēļa

Ar dažādām aktivitātēm Bebrenē norisinājās sākumskolas nedēļa

     No  14. līdz 17. maijam ar dažādām aktivitātēm Bebrenes vispārizglītojošajā un profesionālajā vidusskolā norisinājās Sākumskolas nedēļa. Šogad nedēļas tēma bija „Ūdens”.  Nedēļas laikā skolēni pētīja ūdeni un veica ar to dažādus eksperimentus.

     Pirmdien skolēniem bija iespēja eksperimentēt. Dažādos šķīdumos – sāls, cukura un tīrā ūdenī – skolēni mēģināja izaudzēt savu ūdensrozi un noteica, kurā šķīdumā papīra ūdensroze atver savas lapiņas visātrāk. Tika secināts, ka visātrāk ūdensroze atveras tīrā ūdenī. Vēl skolēniem bija iespēja noteikt, cik daudz pupiņu var iemest pilnā ūdens glāzē. Skolēnu pieņēmumi bija dažādi – kāds teica, ka nevarēs iemest nevienu pupiņu, turpretī cits teica, ka varēs iemest 10 pupiņas. Pēc eksperimenta tika secināts, ka pilnā ūdens glāzē var iemest vairāk nekā 20 pupas.

     Tāpat skolēni tika aicināti pastāstīt, kāpēc apelsīns ar mizu ūdens spainī peld, bet apelsīns bez mizas – nogrimst. Kā izrādās, bērni ir ļoti gudri un daži arī pareizi pateica, ka mizā ir gaiss, kas neļauj apelsīnam nogrimt.

    Nākamajā dienā skolēniem bija iespēja izbaudīt ūdens radītās skaņas. Skolēni ieklausījās atskaņotās skaņās un centās noteikt, kas tās rada. Kā izrādījās, skolēni ļoti labi prot noteikt lietus un jūras radītās skaņas.

     Vai jūs esat zīmējuši ar burbuļiem? Sākumskolas skolēni tagad droši varēs teikt, ka jā! Trešdien skolēniem bija iespēja zīmēt ar krāsainiem burbuļiem. Skolēni saņēma salmiņu un uz zīmēšanas papīra lapas pūta krāsainus burbuļus. Sanāca krāsaini un neparasti zīmējumi. Vēl šajā dienā skolēniem bija iespēja izgatavot savu peldlīdzekli. Tapa neparasti kuģīši ar krāsainām burām, kas nedēļas beigās tika iepeldināti tuvējā upītē. Prieks bija par savu darbu, kad kuģītis devās pa straumīti lejā un negrima.

    Nedēļas noslēgumā katra klase saņēma pateicību par aktīvu piedalīšanos pasākumā. Katrs skolēns saņēma arī saldu balviņu – Chupa Chups ledeni. Kā atzina paši bērni, nedēļa bija neparasta un interesanta. Bērniem ļoti patika darboties pašiem un eksperimentēt ar ūdeni.

 

Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas

sākumskolas skolotāja

Evita Skrimble

 

 

 


Ar dažādām aktivitātēm Bebrenē norisinājās sākumskolas nedēļa
Ar dažādām aktivitātēm Bebrenē norisinājās sākumskolas nedēļa
Ar dažādām aktivitātēm Bebrenē norisinājās sākumskolas nedēļa
Ar dažādām aktivitātēm Bebrenē norisinājās sākumskolas nedēļa
Ar dažādām aktivitātēm Bebrenē norisinājās sākumskolas nedēļa
Ar dažādām aktivitātēm Bebrenē norisinājās sākumskolas nedēļa
Ar dažādām aktivitātēm Bebrenē norisinājās sākumskolas nedēļa
Ar dažādām aktivitātēm Bebrenē norisinājās sākumskolas nedēļa
Ar dažādām aktivitātēm Bebrenē norisinājās sākumskolas nedēļa
Ar dažādām aktivitātēm Bebrenē norisinājās sākumskolas nedēļa
Ar dažādām aktivitātēm Bebrenē norisinājās sākumskolas nedēļa