Ar asterēm nāk septembris…

Ar asterēm nāk septembris…

     Ar asterēm un gladiolu smaržu, ar bērnu čalām, agrajiem rītiem un jaunām rūpēm pāri Latvijai soļo septembris.

    Bebrenes VP vidusskolā jaunais mācību gads sākās ar Ziedu ceļu pie pieminekļa cīnītājiem par Latvijas brīvību un ar priestera Ingmāra Zvirgzdiņa svētību jaunam ceļa posmam uz zināšanām, uz sirsnīgām sarunām, uz kopā būšanu un kopā darīšanu.

    Jauno mācību gadu ieskandināja mazliet nedrošie pirmklasnieki. Šogad mūsu pulkam pievienojās arī skolēni, kuri vēlas apgūt gan pavāra, gan veterinārārsta asistenta profesiju.

   Bebrenes VP vidusskolas kolektīvs novēl visiem novada skolotājiem, vecākiem un vienkārši novadniekiem – izturību, radošumu un vienkārši dzīvot prieku šajā vietā un šajā laikā.

Bebrenes VP vidusskolas

direktore Ērika Šaršune


Ar asterēm nāk septembris…
Ar asterēm nāk septembris…
Ar asterēm nāk septembris…
Ar asterēm nāk septembris…
Ar asterēm nāk septembris…
Ar asterēm nāk septembris…
Ar asterēm nāk septembris…