Ar 8 novada tautas mākslas kolektīvu dalību ir aizvadīti šī gada Dziesmu un Deju svētki

Ar 8 novada tautas mākslas kolektīvu dalību ir aizvadīti šī gada Dziesmu un Deju svētki

     Krāšņi, neaizmirstami un piepildīti ir aizvadīti XXVI Vispārējie Dziesmu un XVI Deju svētki, kļūstot par vienu no nozīmīgākajiem Latvijas valsts simtgades  notikumiem, kurā  spilgti izpaudies un atbalsojies simtgades  svinību vēstījums – ES  ESMU  LATVIJA.

    Svētku nedēļā Rīgā ieradās vairāk nekā 43 000 dalībnieku no 118 Latvijas pašvaldībām, kā arī citām pasaules valstīm, kur latvieši uztur un attīsta Dziesmu un deju svētku tradīciju. No 30. jūnija līdz 8. jūlijam viņi piedalījās vairāk nekā 65 pasākumos – koru, deju, pūtēju orķestru, kokļu, tautas mūzikas, vokālo ansambļu, folkloras kopu u. c. koncertprogrammās, latviešu tautas tērpu skatē, tautas lietišķās mākslas izstādē un amatierteātru izrādēs.

Mūsu novadu   XXVI Vispārējos Dziesmu un XVI Deju  svētkos pārstāvēja 8 tautas mākslas kolektīvi:Šederes pagasta Lašu koris, Bebrenes pagasta kultūras nama folkloras kopa „Ritam”, šajos svētkos visplašāk pārstāvētās deju nozares 6 deju kolektīvi: Pilskalnes pagasta  vidējās paaudzes deju kolektīvs, Dvietes pagasta kultūras nama  vidējās paaudzes deju kolektīvs „Dviete”, Ilūkstes novada kultūras centra jauniešu deju kolektīvs „Ance”, Ilūkstes 1. vidusskolas deju kolektīvs „Ance”, jauniešu deju kolektīvs „Labrīt” un senioru  deju kolektīvs „Ozolzīles”. 

     XVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku atklāšana notika 1. jūlijā ar tradicionālo garīgās mūzikas koncertu Doma baznīcā, kam sekoja gaidītais notikums –  Svētku dalībnieku gājiens pa Rīgas pilsētas ielām. Ilūkstes novada kolektīvi  svētku gājienā  devās kopā ar Sēlijas novadu kolektīviem zem Sēlijas  kultūrvēsturiskā  novada karoga. Krāšņos tautas tērpos ģērbto dalībnieku vairāku stundu ilgais gājiens noslēdzās  ar īpašu Dziesmu un Deju svētku dalībniekiem veltītu atklāšanas pasākumu.

     Gatavojoties svētkiem, katrā  Latvijas novadā tika izraudzīti Dziesmu un Deju svētku vēstneši, kas  popularizē   tautas mākslas tradīcijas  un  stāsta  savu   svētku stāstu. Par mūsu novada Dziesmu svētku vēstnesi kļuva   Šēderes pagasta Lašu koris un tā diriģente Maija Žigajeva, kas vada  jaukto kori. Koris ir bagāts ar  senām kordziedāšanas  tradīcijām, caur dziesmu, dziedāšanas mīlestību  vieno vairāku mūsu novada pagastu  dziedātājus. Šederes pagasta Lašu koris piedalījās svētku noslēguma koncertā „Zvaigžņu ceļā”, kurā 12 000 balsīgs dziedātāju kopkoris Mežaparka Lielajā estrādē sniedza vairāk nekā trīs stundu garu koncertu. Noslēguma koncerts pārtapa Sadziedāšanās naktī, skatītājiem pievienojot arī savas balsis, sadziedoties  līdz pat rīta gaismai. Savukārt par nozīmīgāko un gaidītāko  deju  nozares notikumu šajos simtgades Dziesmu un Deju svētkos kļuva deju lieluzvedums „Māras zeme”. Uzveduma ideja ir caur kustību, dejas soli izstāstīt mūsu Latvijas – Māras zemes – vēsturisko stāstu no vissenākajiem laikiem, kad latviešu ciltis apdzīvoja šo teritoriju, izstāstīt par kristietības atnākšanu, mūsu valsts dzimšanu pirms tālajiem simts gadiem, kā arī  nonākt  mūsdienās un vēstīt notikumus ar dejas tagadnīguma formu. Visi mūsu novada deju kolektīvi, piedaloties  deju uzvedumā „Māras zeme”, Daugavas stadionā  kopā ar 17 000 dejotājiem caur kustību un tautas dejas soli, caur laukumā izveidoto ornamentu, mūziku, enerģiju, ritmu un krāsu izstāstīja Latvijas bagāto vēsturi.

     Izdziedot, izdejojot, vienotos sirdspukstos izjūtot, visi kopā svētku laikā stāstījām Latvijas stāstu, Dziesmu un deju svētkiem kļūstot par krāšņu pavedienu, kas vijas caur Latvijas valsts un cilvēku likteņstāstiem un kļūst par stiprinājumu ikkatram.