Ilūkstes pilsētas administrācija aicina iedzīvotājus apzināt savas pilsētas vajadzības un piedalīties domu apmaiņā par to, kā varam uzlabot savu dzīvi Ilūkstē.

Ikviena iedzīvotāja līdzdalība ir svarīga, lai veicinātu Ilūkstes pilsētas vides uzlabošanu.Skip to content