Apstiprināts SAM 9.3.1.1. projekts Nr.9.3.1.1/18/I/003 “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Ilūkstes novadā”

Apstiprināts SAM 9.3.1.1. projekts Nr.9.3.1.1/18/I/003  “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Ilūkstes novadā”

     Ilūkstes novada pašvaldība 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” – 2.kārtas ietvaros īstenos projektu Nr.9.3.1.1/18/I/003 Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Ilūkstes novadā”.

    Projekta ietvaros paredzēta telpu renovācija un iekārtošana atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Projekta īstenošanas termiņš līdz 2020.gada 31. maijam. Kopējais plānotais finansējums sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu infrastruktūras sakārtošanai ir EUR 447 060,00 (ERAF finansējums 85% un nacionālais līdzfinansējums 15%).

    Izvērtēto personu individuālo vajadzību un nepieciešamo pakalpojumu klāsts Ilūkstes novada pašvaldībā ir plašāks par šobrīd pieejamo. Visnepieciešamākie sabiedrībā balstītie sociālie pakalpojumi ir grupu dzīvokļa pakalpojumi (26 personām), specializēto darbnīcu pakalpojumi (18 personām). Abiem minētajiem pakalpojumiem nav pieejama infrastruktūra, tā tiks izveidota projekta ietvaros.

     Pašvaldībai piederošā ēkā Kastaņu ielā 38A, Ilūkstē, tiks izvietots dienas aprūpes centrs „Fēnikss” un specializētās darbnīcas, kuras veicinās nodarbinātības prasmju apguvi cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem.

    Grupu dzīvokļus plānots izvietot dzīvojamā daudzdzīvokļu mājā sešos labiekārtotos dzīvokļos Šēderes pagasta Pašulienes ciematā. Šajos dzīvokļos cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem dzīvos patstāvīgi, vienlaikus saņemot nepieciešamo atbalstu dažādās dzīves situācijās.

 

 

Ilūkstes novada pašvaldības

Attīstības plānošanas speciāliste

Zanda Lisovska