Apstiprināts SAM 5.6.2. projekts Nr. 5.6.2.0/17/I/035 “Degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerācija Daugavpils pilsētas un Ilūkstes novada teritorijās II kārta”

Apstiprināts SAM 5.6.2. projekts Nr. 5.6.2.0/17/I/035  “Degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerācija Daugavpils pilsētas un Ilūkstes novada teritorijās II kārta”

     Ilūkstes novada pašvaldība 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām 3. kārta” ietvaros īstenos projektu Nr. 5.6.2.0/17/I/035 “Degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerācija Daugavpils pilsētas un Ilūkstes novada teritorijās II kārta”.

     Projekta mērķis ir industriālo teritoriju revitalizācija, veicot publiskās infrastruktūras sakārtošanu privāto investīciju piesaistei, tādējādi veicinot novada teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu.

Projekta iesniedzējs – Daugavpils pilsētas pašvaldība un projekta Sadarbības partneris – Ilūkstes novada pašvaldība. Plānotās aktivitātes projekta ietvaros veicinās sociālekonomiskos mērķus, proti, jaunu darba vietu radīšanu, degradēto teritoriju atjaunošanu, uzņēmējdarbības vides attīstību un teritoriālo izaugsmi.

    Projekta ietvaros Ilūkstes novada pašvaldība plāno Ilūkstes pilsētas bijušās “Putnu fermas” teritoriju attīstīt par ražošanas zonu.


     Ilūkstes novada pašvaldības projekta summa ir 2 547 882.00 EUR, ERAF finansējums 81,29% – 2 071 143.98 EUR. Valsts budžeta dotācija 4,24% – 108 049.60 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 21,50% – 252 115.73 EUR un privātās attiecināmās izmaksas 4,58% – 116 572.69 EUR. Projekta īstenošanas ilgums līdz 2021.gada martam.

 

 

Ilūkstes novada pašvaldības

Stratēģiskās plānošanas nodaļas vadītāja

Dace Stalidzāne