Apstiprināti 3. jūnija vēlēšanu rezultāti

        Vēlēšanu komisija, pārbaudot 2017. gada 3. jūnija vēlēšanu saņemtos vēlēšanu iecirkņu Balsu skaitīšanas Protokolus un novada vēlēšanu komisijas Rezultātu Protokolu, saskaņā ar „Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma” 40. un 41. pantiem, Pamatojoties uz „Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma” 44. pantu, atklāti balsojot nolēma apstiprināt 2017. gada 3. jūnija vēlēšanu rezultātus.

LATVIJAS REPUBLIKA

ILŪKSTES NOVADA DOME

ILŪKSTES NOVADA VĒLĒŠANU KOMISIJA

Brīvības ielā 7, Ilūkstē, LV-5447

IZRAKSTS NO 2017. GADA 4. JŪNIJA VĒLĒŠANU KOMISIJAS

SĒDES PROTOKOLA Nr.9

DARBA KĀRTĪBĀ

  1. Par Ilūkstes novada domes 2017. gada 3. jūnija vēlēšanu rezultātu apstiprināšanu.

————————————————————————————————————–

       Vēlēšanu komisija, pārbaudot 2017. gada 3. jūnija vēlēšanu saņemtos vēlēšanu iecirkņu Balsu skaitīšanas Protokolus un novada vēlēšanu komisijas Rezultātu Protokolu, saskaņā ar „Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma” 40. un 41. pantiem,

Pamatojoties uz „Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma” 44. pantu, atklāti balsojot

————————————————————————————————— nolēma

apstiprināt 2017. gada 3. jūnija vēlēšanu rezultātus :

PAR KATRU KANDIDĀTU SARAKSTU NODOTO DERĪGO VĒLĒŠANU ZĪMJU SKAITS

Kandidātu saraksta nosaukums

Derīgās vēlēšanu zīmes par kandidātu sarakstu

Partija “VIENOTĪBA”

243

“LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”

1864

Partija “No sirds Latvijai”

24

“Saskaņa”sociāldemokrātiskā partija

284

Partija “Vienoti Latvijai”

359

 

 

 

KANDIDĀTU SARAKSTĀ IEGŪTO VIETU SKAITS

Kandidātu sarakstu nosaukums

Iegūto deputātu vietu skaits

Partija “VIENOTĪBA”

1

“LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”

10

No sirds Latvijai

0

“Saskaņa”sociāldemokrātiskā partija

2

Partija “Vienoti Latvijai”

2

 

un noteikt, ka Ilūkstes novada domē ievēlēti :

DEPUTĀTI ALFABĒTA KĀRTĪBĀ

Nr. p.k.

Vārds, uzvārds

Saraksta nosaukums

1.

Kristaps Averjanovs

Partija “VIENOTĪBA”

2.

Artūrs Bogdanovičs

“LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”

3.

Guntars Cepurītis

“LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA

4.

Viktors Jasiņavičs

“Saskaņa”sociāldemokrātiskā partija

5.

Andis Ķīsis

Partija “Vienoti Latvijai”

6.

Ilvars Ķīsis

Partija “Vienoti Latvijai”

7.

Jānis Krievāns

“LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”

8.

Maigurs Krievāns

“LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”

9.

Irēna Kūliņa

“Saskaņa”sociāldemokrātiskā partija

10.

Vitolds Kveders

“LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”

11.

Jāzeps Mačuks

“LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”

12.

Dainis Millers

“LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”

13.

Stefans Rāzna

“LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”

14.

Artis Simanovičs

“LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”

15.

Dace Stalidzāne

“LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”

—————————————————————————————————–

Ilūkstes novada

vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja   S.Stašāne

Vēlēšanu komisijas sekretāre   I.Sičeva