Aprīļa mēnesis Ilūkstes Raiņa vidusskolā bija metodiskais mēnesis

   Aprīļa mēnesis Ilūkstes Raiņa vidusskolā bija metodiskais mēnesis

     Aprīļa mēnesis Ilūkstes Raiņa vidusskolā bija metodiskais mēnesis, mēneša tēma “Skolotāja un skolēna sadarbība mūsdienīgā, kompetencēs balstītā procesā”. Šī mēneša ietvaros skolotāji apmeklēja 5 atklātās stundas, ko rādīja G.Vaitkune (matemātiku),  M.Rimoviča (latviešu valodu), I.Kokina (krievu valodu), S.Želtiševa (angļu valodu) un I.Midere (ģeogrāfiju).

    26.aprīlī bija metodiskā mēneša noslēgums, kurā direktora vietniece izglītības jomā I.Vanaģele apkopoja atklāto stundu analīzi un skolotāja S.Romaņenkova stāstīja par skolotāju mācīšanās grupās paveikto. Skolotājiem tika sniegta informācija par skolēncentrētas mācību stundas metodiku.

 Raiņa vidusskolas direktora vietniece

Ilze Vanaģele


   Aprīļa mēnesis Ilūkstes Raiņa vidusskolā bija metodiskais mēnesis
   Aprīļa mēnesis Ilūkstes Raiņa vidusskolā bija metodiskais mēnesis
   Aprīļa mēnesis Ilūkstes Raiņa vidusskolā bija metodiskais mēnesis
   Aprīļa mēnesis Ilūkstes Raiņa vidusskolā bija metodiskais mēnesis