Apmeklējot pasākumu „Subates lievenīšu stāsti”

Apmeklējot pasākumu „Subates lievenīšu stāsti”

***Mācību gada noslēgumā mūsu klase saņēma piedāvājumu piedalīties pasākumā „Subates lievenīšu stāsti”. Ar prieku piekritām doties uz Subati, jo šī novada pilsēta mums nebija iepazīta.

***Ar pašvaldības autobusu 28. maijā devāmies ceļā. Ieradāmies Subatē nedaudz agrāk un apskatījām pilsētas centru. Tad pulcējāmies uz pasākuma atklāšanu, kur tikām iepazīstināti ar šīs dienas gaitu.

***Brīnišķīgas gides Kates vadībā mēs devāmies skaistā ceļojumā, piedaloties 7 radošajās darbnīcās. „Skaisto rakstu darbnīcā” mēs čakli meistarojām atslēgu piekariņus ar ozolzīli, iegravējām ozolzīlē savus iniciāļus un uzzinājām, ka Subates centrā ir iestādīts Latvijas simtgades ozols. „Subates skaisto skatu darbnīcā” fotogrāfe Marta mums stāstīja, kā pareizi fotografēt, kā arī deva mums iespēju pašiem iejusties fotogrāfa, modeļa vai fotogrāfa asistenta lomā. „Čaklo roku darbnīcā” taisījām papīra turziņas, kas tika piepildītas ar gardiem našķiem. „Krāšņo ziedu darbnīcā” atpazinām attēlos rādītos ziedus, uzzinājām, ka Subatē ir stādu audzētava. Neparastus stāstus par Subates luterāņu baznīcu mums stāstīja bibliotekāre „Aizraujošo stāstu darbnīcā”. Viņa aicināja mūs ar ģimenēm atbraukt un  apskatīt baznīcu pasākumā „Baznīcu nakts”. Mums ļoti patika „Subates humora darbnīca”, kuru vadīja Daugavpils Universitātes pasniedzēja Žanna. Šajā darbnīcā mēs iemācījāmies akvareļkrāsu pludinājumu pārvērst īstā mākslas darbā. Kā pēdējo apmeklējām „Gardumu darbnīcu” Subates kafejnīcā, kur par padarīto darbu saņēmām dāvanā saldo šokolādes ruleti.

***Kaut ārā lija lietus, tas netraucēja mums baudīt šo brīnišķīgo pasākumu. Priecīgi un pateicīgi mēs devāmies mājās.

***Paldies subatiešiem par radoši un interesanti organizēto pasākumu!

 

Ilūkstes Raiņa vidusskolas

2.c klase un audzinātāja

Līga Baltrukeviča


Apmeklējot pasākumu „Subates lievenīšu stāsti”
Apmeklējot pasākumu „Subates lievenīšu stāsti”
Apmeklējot pasākumu „Subates lievenīšu stāsti”