Annemarijai Jelinskai uzvara Vislatvijas jaunrades darbu konkursā

Vislatvijas jaunrades darbi      R. Mūkam veltītajā radošo darbu konkursā „Es esmu vaļējas durvis”, kas notika Riebiņu novada Galēnu pamatskolā, kompetentas žūrijas vērtējumā 1. vietu vidusskolu grupā ieguva Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas 11. klases skolniece Annemarija Jelinska.

     Skolniece veltīja savu dzejoli dzimtās zemes skaistumam un mātes – pavarda sargātājas nozīmei, izvēloties par moto paša filozofa un dzejnieka R. Mūka dzejas motīvu.

Paldies latviešu valodas un literatūras skolotājai Zinaīdai Ķederei par konsultācijām radošā darba tapšanas procesā.

 

Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas

direktores vietniece izglītības jomā

Ludmila Bogdanoviča