Alvīne Formanicka – „Gada brīvprātīgais 2018”

Alvīne Formanicka – „Gada brīvprātīgais 2018”

     Brīvprātība ir viens no biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” (LSK) pamatprincipiem, tāpēc, lai veicinātu šo kustību, 1985. gada 5. decembrī ANO izveidoja Starptautisko brīvprātīgo dienu. Šajā svētku dienā Daugavpilī, Latviešu kultūras centrā notika brīvprātīgo godināšanas pasākums „Brīvs un prātīgs”. Pasākuma laikā apbalvoja visaktīvākos un labākos Latgales mēroga un Daugavpils pilsētas brīvprātīgā darba veicējus, kuri nesavtīgi ziedo savu laiku un enerģiju citu cilvēku un sabiedrības labā.

   LSK Daugavpils–Ilūkstes novadu komitejas Ilūkstes nodaļa nominācijā „Gada brīvprātīgais 2018” izvirzīja Alvīni Formanicku. Viņa ir brīvprātīgā darba veicēja Ilūkstē un izsniedz Eiropas Atbalsta fonda pārtikas un pamata materiālās palīdzības pakas vistrūcīgākajām personām un ģimenēm. Alvīne jau trešo gadu vada Ilūkstes novada pensionāru biedrību, kārto visas ar šo biedrību saistītās formalitātes un sadarbojas ar dažādām novada iestādēm un organizācijām biedrības darba koordinēšanā. Viņa dejo vecākās paaudzes deju kopā „Ozolzīles” un aktīvi piedalās dažādu senioru aktivitāšu īstenošanā.

     Paldies visiem brīvprātīgajiem par paveikto darbu un iesaistīšanos brīvprātīgo kustībā!

 

Biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts”

Daugavpils–Ilūkstes novadu komitejas izpilddirektore

Ērika Naglinska

 


Alvīne Formanicka – „Gada brīvprātīgais 2018”
Alvīne Formanicka – „Gada brīvprātīgais 2018”
Alvīne Formanicka – „Gada brīvprātīgais 2018”
Alvīne Formanicka – „Gada brīvprātīgais 2018”
Alvīne Formanicka – „Gada brīvprātīgais 2018”