Aktīvo sezonu atklājam sporta spēlēs Ilūkstē

Aktīvo sezonu atklājam sporta spēlēs Ilūkstē

 

         Maija pēdējā nedēļā, pirms iestājies vasaras atslodzes laiks, notiek ikgadējs Eiropas mēroga pasākums “Veselības nedēļa”. Šogad sportiskā sacensību gara noskaņās ESF projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ilūkstes novadā” ( NR.9.2.4.2/16/I/058) ietvaros notika pasākums  “Sporta spēles cilvēkiem ar īpašām vajadzībām”.

         2019.gada 29.maijā Ilūkstes sporta stadionā tikās Daugavpils un Ilūkstes novadu cilvēki ar īpašām vajadzībām, lai izaicinātu sevi un citus jauniem pārbaudījumiem sporta disciplīnās un novērtētu savu veselības stāvokli konsultācijā ar medicīnas personālu. Jau no plkst.9.30. sporta stadionu piepildīja pasākuma apmeklētāji, kuri, spītējot laika maiņām, entuziastiski nodevās sportiskajām aktivitātēm. Pasākuma atlāšanā uzklausījām Ilūkstes novada Sporta skolas Sporta centra direktors Dz.Pabērzs, Daugavpils novada domes  priekšsēdētājs A.Kucins un Sociālā dienesta vadītāja A.Jegorova, Daugavpils un Ilūkstes invalīdu biedrības “ILDRA” pārstāvji S.Grāveere un V.Miltiņš.  Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas popgrupa MIX dalībniekus sveica ar muzikālajiem priekšnesumiem.

       Fizioterapeita vadībā pirms sacensībām notika vingrošanas nodarbība, kurā tika veikti  vingrojumi ar demonstrējumu palīdzību, lai iesildītu ķermeni pirms fiziskajām aktivitātēm sacensību laikā un arī ikdienā. Ikvienam dalībniekam bija iespēja piedalīties 9 disciplīnās (braukšana ar invalīdu ratiņiem, tenisa bumbas mešana mērķī, boulings, riņķu mešana mērķī, kāršu spēle, šautriņu mešana mērķī, roku cīņa, basketbola metiens grozā, frīsbija metieni), kurās, noslēdzoties sacensībām, noskaidrojām zelta, sudraba un bronzas medaļu ieguvējus. Sacensību laikā disciplīnu starplaikos dalībnieki varēja pārbaudīt savus veselības rādītājus pie medicīnas personāla.

        Pateicamies Sociālā dienesta darbiniekiem un brīvprātīgajiem palīgiem par atsaucību pasākuma norisē! Paldies pagastu pārvalžu vadītājiem par sniegto atbalstu iedzīvotājiem piedalīties šajos sporta svētkos!

Foto autore J.Valaine


Aktīvo sezonu atklājam sporta spēlēs Ilūkstē
Aktīvo sezonu atklājam sporta spēlēs Ilūkstē
Aktīvo sezonu atklājam sporta spēlēs Ilūkstē
Aktīvo sezonu atklājam sporta spēlēs Ilūkstē
Aktīvo sezonu atklājam sporta spēlēs Ilūkstē
Aktīvo sezonu atklājam sporta spēlēs Ilūkstē
Aktīvo sezonu atklājam sporta spēlēs Ilūkstē
Aktīvo sezonu atklājam sporta spēlēs Ilūkstē
Aktīvo sezonu atklājam sporta spēlēs Ilūkstē
Aktīvo sezonu atklājam sporta spēlēs Ilūkstē
Aktīvo sezonu atklājam sporta spēlēs Ilūkstē
Aktīvo sezonu atklājam sporta spēlēs Ilūkstē
Aktīvo sezonu atklājam sporta spēlēs Ilūkstē
Aktīvo sezonu atklājam sporta spēlēs Ilūkstē
Aktīvo sezonu atklājam sporta spēlēs Ilūkstē
Aktīvo sezonu atklājam sporta spēlēs Ilūkstē
Aktīvo sezonu atklājam sporta spēlēs Ilūkstē
Aktīvo sezonu atklājam sporta spēlēs Ilūkstē