Aktīvi un veselīgi arī rudenī!

Aktīvi un veselīgi arī rudenī!

***Rudenīgās vēsmās pavadām vasaras aktīvo sezonu. Kamēr vien drēgnā lietus sezona tikai nāk, mums vēl ir iespēja ielēkt pēdējos vasaras priekos aktīvajās Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ilūkstes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/058) pasākumos.

***Visas diskusijas un pasākumi notiek bez dalības maksas, ko nodrošina projekta un Ilūkstes novada pašvaldības finansējums (projekta attiecināmās izmaksas – 92 958,00 EUR, 85% no tām līdzfinansē ESF, 15% – valsts budžeta finansējums).

***Skolēnu vasaras brīvlaika noslēgumā jaunieši un bērni ar saviem vecvecākiem kopīgi pavadīja laiku radošās un aktīvās nodarbēs. Jaunieši tikās Jauniešu festivālā, dienu pavadot zinošu lektoru vadībā un sportiskās, aktīvās nodarbēs. Iedzīvotāji, kas vecāki par 54 gadiem, kopā ar mazbērniem tikās Bebrenē, lai, kopīgi pavadot laiku radošās nodarbībās, stiprinātu savstarpējās attiecības. Savukārt atbalsta grupās depresijas profilaksei apmeklētāji mācījās izprast apkārtējo cilvēku attieksmes un rīcības, izvērtējot cēloņus, un būt tolerantiem attiecībās ar tiem.

***Septembrī Ilūkstē, Eglainē un Bebrenē notiks „Sirds veselības diena”, kuru vadīs daktere Inta Vaivode. Pasākuma laikā apmeklētājiem būs iespēja noteikt savu veselības stāvokli, veicot asinsspiediena mērījumus, nosakot holesterīna un cukura līmeni asinīs. Savukārt 26.  septembrī Ilūkstes Bērnu un jauniešu centrā tikšanās laikā ar dakteri Annu Krumpāni tiks pārrunāti reproduktīvās veselības jautājumi, kurus  jaunietes un sievietes lieki ignorē neatkarīgi no vecuma.

***Pasākums „Olimpiskā diena” 20. septembrī notiks visā novadā, aicinot iedzīvotājus izkāpt no komforta zonas un dienas laikā iejusties olimpieša tēlā, fiziskām aktivitātēm veltot vismaz 1 stundu laika. Ikviens no olimpiešiem ir aicināts līdz 26. septembrim iesūtīt konkursam fotoattēlus no pasākuma notikumiem (informācija par fotokonkursu tiks publicēta novada mājaslapā ilukste.lv). Fotokonkursa uzvarētāji tiks paziņoti 28. septembrī pasākumā „Ģimenes sporta un veselības diena” Ilūkstes sporta stadionā. Šī pasākuma laikā ģimenes aicinātas gan piedalīties dažādās darbnīcās, gan uzstādīt pilsētas rekordu, gan iesaistīties pārbaudījumos „Superģimene”. Bērni varēs nominēt vecākus konkursam „Supermamma” un „Supertētis”, un notiks daudz citu aktivitāšu.  Savukārt ģimenes, kuru mammas ir gaidībās, aicinātas tikties ar dūlu, kura skaidros veselīgu gaidību laiku un dalīsies ar praktiskiem padomiem.

     Aicinām izmantot iespēju un nebūt vienaldzīgiem attiecībā uz savu veselību! Būsim atbildīgi savas veselības un labsajūtas veicināšanā!

 

Ilūkstes novada pašvaldības

Attīstības plānošanas speciāliste

Zanda Lisovska