Aizvadīts pasākums „Stendera diena Eglainē”

IMG 3999       Ar steigu pieklust vasaras skaņas, ar steigu uzzied rudens krāsas. Ir klāt septembris, un bērnu čalas skolas pagalmos vēsta – ir laiks ar jaunām vēsmām domās un darbos sākt jaunu ceļa posmu. Pirms īsa brīža, 26. augustā, ir aizvadīts pasākums „Stendera diena Eglainē”, kuru kā tradīciju ieviesa biedrība „Stendera novadnieki”.

Šogad svētku diena iesākās Lašu evaņģēliski luteriskajā baznīcā ar svinīgu svētbrīdi, ko vadīja Daugavpils diacēzes bīskaps Einārs Alpe un Lašu draudzes mācītājs Agris Pilsums. Turpinājumā apmeklētāji tika aicināti baudīt klasiskās mūzikas koncertu, ko pirmo reizi Eglainē, pirmo reizi Lašu evaņģēliski luteriskajā baznīcā sniedza soliste Jeļena Borele, bet pie ērģelēm – Elīna Bambāne.

Pēc koncerta visi kopīgi devās pie Vecā Stendera pieminekļa, lai noliktu ziedus un uz brīdi ieklausītos Vecā Stendera dzīvesstāstā. Uzrunu un pateicības vārdus teica Šēderes pagastu pārvaldes vadītāja Marta Petrova un Stefānija Lazdānes kundze. Muzikālu priekšnesumu sniedza vokālais ansamblis „Sidrabrasa”. Savukārt Stendera muzejā pasākuma viesi un mākslinieki jau gatavojās savam iznācienam. Klātesošos uzrunāja bīskaps Einārs Alpe un mācītājs Agris Pilsums, svētkos sveica arī mūziķis Andis Ķīsis. Daugavpils vācu biedrības „Erfolg” ansamblis „Lorelei” priecēja ar dziesmām vācu valodā.

Viena no pasākuma neparastākajām daļām bija Eglaines amatierteātra grupiņas iestudējuma „Sarkanais gailis” pirmizrāde, kas tika veidota par godu vēl vienam latviešu literatūras un mākslas meistaram – 140 gadu jubilāram Jānim Jaunsudrabiņam. Iestudējums tika veidots pēc „Baltās grāmatas” motīviem.

Stendera dienas skaisto, muzikālo noslēgumu radīja Ilūkstes vokālā ansambļa „Sidrabrasa” uzstāšanās, bet kā pārsteiguma moments bija SIA „Stenders” atbalstītais konkurss, kurā uzzinājām un apbalvojām ašāko tautasdziesmu, mīklu zinātāju Kristīni Zutiņu-Sutiņu.

Šī svētku diena nebija iedomājama bez mūsu līdzcilvēku atbalsta. Paldies rokdarbniecēm un audējām Stendera muzejā – Stefānijai, Ilzei, Helēnai, Zitai un Annai! Paldies Ilzei Dinaburgskai un viņas mammai par bērniem radīto prieku svētkos vizināties ar poniju un zirdziņiem! Paldies Lašu evaņģēliski luteriskajai draudzei un Jānim Ķerubinam par atvērtajām durvīm un sirdīm jaunām idejām, paldies Martai Petrovai par atbalstu un palīdzību muzeja uzturēšanā. Neatsverams paldies – Miervaldim Brodovam, kurš sniedza savu artavu arī organizatoriskajos jautājumos! Paldies visiem māksliniekiem, mūziķiem, teātra aktieriem par veltīto laiku, enerģiju un atbalstu! Šie bija patiešām skaisti un neaizmirstami svētki.


Eglaines kultūras nama vadītāja

Zanda Lisovska

 

 

IMG 3986

IMG 4006

IMG 4013

IMG 4027

IMG 4032

IMG 4041

IMG 4061

IMG 4073

IMG 4088