Aizvadīts pasākums " No Ilūkstes aptieku vēstures…"

111     12.oktobrī Ilūkstes novada centrālajā bibliotēkā pulcējās esošie un bijušie aptieku darbinieki, lai pārlapotu Ilūkstes aptieku vēsturi. Bibliotēkas viens no pamatuzdevumiem ir vākt, apkopot un popularizēt novadpētniecības materiālus, jo šodiena rītdien jau būs vēsture.

       Pēdējās tūkstošgades laikā visā pasaulē aptiekas ir kļuvušas par nelielām , bet stabilām iestādēm , bez kurām cilvēka dzīve nav iedomājama. Arī šodien mēs gandrīz katrs iegriežamies aptiekā un meklējam sev ierastās zāles veselības kopšanai un uzlabošanai. “Savulaik aptieka katrā pilsētā bija nozīmīgs medicīniskās un sabiedriskās dzīves centrs, kam piedienēja vieta tieši pilsētas sirdī, līdzās rātsnamam, bet pats aptiekārs bija ievērojams cilvēks “tā par aptieku darbiniekiem ir teicis mūs novadnieks, profesors Jānis Stradiņš.

       Ilūkstes aptieku vēsture datējama ar 1802.gadu, kad provizors Johans Riters, Ilūkstē nodibina pirmo aptieku, tā ir vecākā aptieka starp Ilūkstes novada aptiekām, šogad tai aprit 215 gadi. Pirmā pasaules kara darbības rezultātā Ilūkste tika pilnīgi nopostīta. Aptieka, slimnīca un ārstu biedrība savu darbību pārtrauca. 1920.gadu sākumā medicīniskā aprūpe Ilūkstē atradās visai zemā līmenī, pilsētā pat nebija pastāvīga ārsta. Tāpēc pēc pirmā pasaules kara, 20.gs.20. gadu sākumā provizors, rīdzinieks Hugo Āls (vācietis, pulksteņmeistara dēls) pēc K.Ulmaņa aicinājuma atbrauc uz kara izpostīto Ilūksti un nodibina aptieku. Aptieka savu darbību turpināja līdz 1941.gadam kad H.Aivaru ( 1939.gadā H.Āls latviskoja savu uzvārdu uz Aivars) ar ģimeni izsūta uz Sibīriju, kur viņš pēc diviem mēnešiem paliek uz mūžīgiem laikiem …..

       Pēc II Pasaules kara Ilūkstē tiek atjaunota aptieku darbība . Ilūkstes aptiekai tiek piešķirts Nr. 44 un tā atradās Vorošilova ielā 25(tagad Raiņa iela). 1963.g. aptieka tiek pārcelta uz Čapajevas ielu-7 (tagad Brīvības iela) uz poliklīnikas telpām. 1982.gadā tiek uzbūvēta jaunā aptiekas ēka Kastaņu ielā -38 un tā tiek aprīkota ar tā laika modernāko tehniku. Aptiekā strādāja 24 cilvēki, kuri apkalpoja rajona galveno slimnīcu un lauku feldšeru punktus. Pašreiz Ilūkstē darbojas 4 aptiekas.

      Ilūkstes aptiekā ir strādājuši un strādā ļoti atbildīgi darbinieki un kadri tajā mainās ļoti reti . Ļoti daudzus gadus aptiekā ir strādājuši un mūs apkalpojuši : Marija Cibuļska (31 gadu), Marija Jarinovska (55 gadus), Janīna Naglinska (44 gadus), Aleksandrina Surgovte (52 gadus), Silvija Timofejeva (40 gadus) Ruta Krapāne (42 gadus) , Brigita Steļmaka (45 gadus) , Valentīna Puzāne , Mudīte Kantāne, Klaucāne Regīna, Lapkovska Regīna un citi. Bet tagad nomainās jaunā paaudze un mūs apkalpo smaidošās un laipnās Sanita Kantāne, Inese Drozdova, Svetlana Kaļiņina . Un aptiekas nav iedomājamas bez labajām sanitārēm Annas Ūbeles , Janīnas Skridlas, Lidijas Čicinskas un citām šī neredzamā darba darītājām.

       “Bez aptiekas nav varējis iztikt neviens cilvēks, lūk, tāpēc arī aptieku vēsture gaismā ceļama un pienācīgā godā turama.” A. Vīksna.

      Aptiekas bijušos un esošos darbiniekus ar jauku muzikālu priekšnesumu apsveica Ilūkstes pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņš’ mazie mākslinieki skolotājas Onas Lapas vadībā .

Ilūkstes novada centrālās bibliotēkas direktore
Ināra Valpētere

berni

berni8

farm

farmaceiti

gana

jerin

visi

visi farm1