Aizvadīts nozīmīgs notikums – izlaidums Ilūkstes novada Sporta skolā

Aizvadīts nozīmīgs notikums – izlaidums Ilūkstes novada Sporta skolā

     Šogad augusts Sporta skolas audzēkņiem bija citādāks, jo to padarīja īpašu nozīmīgs notikums – izlaidums, kas skolā notika pirmo reizi. Šis svinīgais pasākums notika 25.augustā Ilūkstes Kultūras namā. Apliecības par Profesionālās ievirzes programmu futbolā un vieglatlētikā saņēma seši augstākās sporta meistarības grupu audzēkņi, kuri apguvuši 30V programmu un 17 mācību treniņu 7. grupas audzēkņi, kuri apguvuši 20V programmu.

     Pasākums noritēja sportiskā un jautrā un mīlīgā noskaņā. Absolventus un visus klātesošos uzrunāja un sveica skolas direktors Dzintars Pabērzs, kurš izteica gandarījumu par sasniegto. Viņš pateicās gan absolventiem, gan treneriem, gan vecākiem, gan pašvaldībai par ieguldījumu skolas attīstībā un mudināja ikvienam audzēknim novērtēt iespējas, ko skola sniedz, un aicināja turpināt iesaistīties sportā, lai sasniegtu iecerētos augstākos rezultātus. Sveikt absolventus bija Ilūkstes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Maigurs Krievāns. Ar sportisku sveicienu, jautājumu par skolas atrašanās vietu, iespējām, kādas bija laikā, kad pats trenējās, viņš apmulsināja ne vienu vien absolventu. Viņš uzteica Sporta skolu kā lielāko novadā un novēlēja sasniegumus un attīstību arī turpmāk. Sirsnīgus vēlējumus vecāku vārdā izteica Ilona Linarde. Krista Rutkupa absolventu vārdā uzrunāja klātesošos un pateicās treneriem, vecākiem par atbalstu, ejot pa sporta ne vieglo ceļu. Interesantus un pārsteidzošos priekšnesumus sniedza gan “Piparmētras” meitenes ar skaistajām dziesmām, gan karatistu grupa ar atraktīvajiem demonstrējumiem. Noslēgumā visi vienojāmies pasākuma vadītāja Artūra Lapas dziedātajā dziesmā ar vārdiem: “Sarauj, Ilūkste!

     Pie cienasta galda absolventi, vecāki, treneri vēlēja viens otram ciešu turpmāko sadarbību un veiksmi uzņemot bērnus un jauniešus Sporta skolā jaunajā 2019./2020.mācību gadā.

INSS direktora vietn. izglītības jomā

Dagnija Jemeļjanova


Aizvadīts nozīmīgs notikums – izlaidums Ilūkstes novada Sporta skolā
Aizvadīts nozīmīgs notikums – izlaidums Ilūkstes novada Sporta skolā
Aizvadīts nozīmīgs notikums – izlaidums Ilūkstes novada Sporta skolā
Aizvadīts nozīmīgs notikums – izlaidums Ilūkstes novada Sporta skolā
Aizvadīts nozīmīgs notikums – izlaidums Ilūkstes novada Sporta skolā
Aizvadīts nozīmīgs notikums – izlaidums Ilūkstes novada Sporta skolā
Aizvadīts nozīmīgs notikums – izlaidums Ilūkstes novada Sporta skolā
Aizvadīts nozīmīgs notikums – izlaidums Ilūkstes novada Sporta skolā
Aizvadīts nozīmīgs notikums – izlaidums Ilūkstes novada Sporta skolā
Aizvadīts nozīmīgs notikums – izlaidums Ilūkstes novada Sporta skolā
Aizvadīts nozīmīgs notikums – izlaidums Ilūkstes novada Sporta skolā
Aizvadīts nozīmīgs notikums – izlaidums Ilūkstes novada Sporta skolā
Aizvadīts nozīmīgs notikums – izlaidums Ilūkstes novada Sporta skolā
Aizvadīts nozīmīgs notikums – izlaidums Ilūkstes novada Sporta skolā
Aizvadīts nozīmīgs notikums – izlaidums Ilūkstes novada Sporta skolā
Aizvadīts nozīmīgs notikums – izlaidums Ilūkstes novada Sporta skolā
Aizvadīts nozīmīgs notikums – izlaidums Ilūkstes novada Sporta skolā