Personas ar īpašām vajadzībām satikās pasākumā „Es varu, protu un daru”

Personas ar īpašām vajadzībām satikās pasākumā „Es varu, protu un daru”

17. decembrī jautri aizritēja Ziemassvētku pasākums „Es varu, protu un daru” personām ar īpašām vajadzībām no Ilūkstes un Daugavpils novada, ko rīkoja invalīdu biedrība „Ildra” sadarbībā ar Latvijas Sarkanā Krusta Ilūkstes–Daugavpils komiteju. Pasākuma mērķis bija radīt labvēlīgu atmosfēru un veidot savstarpēju sadarbību starp cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un sabiedrību, kā arī dot iespēju personām ar invaliditāti attīstīt savas spējas un talantus, saturīgi pavadot brīvo laiku.

Pasākuma dalībnieki pierādīja, ka  cilvēki ar īpašām vajadzībām var daudz darīt un izdarīt. Radošo darbu izstāde atklāja, cik unikāls un neatkārtojams ir katrs no viņiem. Inese Riekstiņa (Ilūkste) izstādē rādīja savus floristikas darbus no čiekuriem, salmiem, sūnām un gliemežvākiem, dalījās to veidošanas noslēpumos. Valdis Multiņš (Līksna) izcēlās ar daudzpusīgām interesēm un nodarbēm – viņš glezno, ir kulinārs un ir ieguvis dažādas medību trofejas. Valdis izteica domu, ka vajadzētu šādas tikšanās rīkot biežāk, piemēram, noorganizējot vasaras plenēru. Ilze Grāvere (Ilūkste) ir māla suvenīru meistare, viņas rokās tapuši skaisti māla darbiņi. Irina Mažajeva (Kalupe) veido origami un pinumus no avīzēm. Biruta Millere (Ilūkste) fotografē. Viņas mākslinieciskais skats vērsts uz dabu – redz visu unikālo un skaisto. Birutas un Zigmunda Čamanu (Ilūkste) aizraušanās ir metālkalumi un apzaļumošana, kā arī senlietu kolekcionēšana.  Tamāra Levašova (Ilūkste) raksta dzeju un veido darbus no koku saknēm, viņa izstādei pievienoja divas dzejas grāmatiņas un suvenīrus no koka.

Pasākuma organizatoru pārstāves (iestāžu vadītājas) Solveiga Grāvere un Ērika Naglinska katram dalībniekam deva iespēju vairot pašapziņu, aicinot palūkoties uz sevi „no malas” un saskatot sevī un līdzcilvēkos pozitīvās īpašības, prasmes un zināšanas. Prieku vairoja ar mīlestību gatavotas Ziemassvētku dāvanas un pārsteigumi, apsveikumi un gardumi.

Tieši dažādība vieno un pilnveido mūs visus, tikai jāatver sirds labestībai un jāspēj saskatīt šī dažādība mums apkārt, secināja Ziemassvētku Rūķis no Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra.

Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra direktore

Vanda Rimša