Aizvadīti Sēlijas novadu apvienības Tautas mākslas svētki „Sēlija Rotā”

Aizvadīti Sēlijas novadu apvienības Tautas mākslas svētki „Sēlija Rotā”

***29. jūnijā Jēkabpils novada Ābeļu pagasta estrādē, gleznainā vietā pie Daugavas krasta, svinējām  jau septītos Sēlijas novadu apvienības Tautas mākslas svētkus „Sēlija Rotā”. Svētku norises vieta netika izraudzīta nejauši. Likteņupe Daugava veido dabisku robežu ap Sēlijas krāšņajiem novadiem un tajā pašā laikā vieno visus sēļus. Tā katru gadu Sēlijas ļaudis pulcējas kopā, lai parādītu savu spēku dziesmā, dejā un mūzikā…, lai sēļi plūstu vienotā gaismas upē, simbolizējot mūžīgu Sēlijas nedalāmību.

***Svētkos piedalījās septiņu Sēlijas novadu kori, deju kolektīvi, folkloras ansambļi, kā arī viesi no Lietuvas. Svētku laikā notika arī mākslinieku plenērs, amatnieku tirgus. Svētku dižkoncerta vadītājs bija Māris Grigalis, soliste — Ieva Akuratere, abi mūsu novadnieki, ar senču saknēm Sēlijā. Svētku režisors — Kārlis Lišmanis. Koru virsdiriģente — Agita Ikauniece-Rimševica. Deju kolektīvu virsvadītāja — Elita Treilone.

***Svētku noslēgumā svinīgā un pacilātā noskaņā visi vienojāmies spēka dziesmās, ar tik zīmīgām dzejas rindām:

 

Kā gan tu domā, cik ļoti no svara,

Cik ļoti no svara viens ugunskurs? [..]

Atceries, atceries, atceries – tava daļa ir zaļa.

Atceries, atceries – viss tavā vaļā.

Krusa ir krusa, salna ir salna,

Migla ir migla pār visu līdz šim. [..]

Tik, cik būs uguņu uz katra kalna,

Tik mēs arī dzīvosim.

 

***Ilūkstes novadu svētkos pārstāvēja 8 tautas mākslas kolektīvi. Paldies par radītajiem svētkiem jauniešu deju kolektīvam „Ance”, jauniešu deju kolektīvam „Labrīt”, vidējās paaudzes deju kolektīvam „Dviete”, Pilskalnes pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvam, senioru deju kolektīvam „Ozolzīles”, pūtēju orķestrim „Sēlija”, folkloras kopai „Ritam” un Lašu korim!

***Videoieskats pasākumā skatāms ŠEIT (autors Ainārs Blūzmans), FOTOGRĀFIJAS skatāma ŠEIT (autors: Kaspars Siliņš).

 

Ilūkstes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Madara Pavlovska


Aizvadīti Sēlijas novadu apvienības Tautas mākslas svētki „Sēlija Rotā”
Aizvadīti Sēlijas novadu apvienības Tautas mākslas svētki „Sēlija Rotā”
Aizvadīti Sēlijas novadu apvienības Tautas mākslas svētki „Sēlija Rotā”
Aizvadīti Sēlijas novadu apvienības Tautas mākslas svētki „Sēlija Rotā”
Aizvadīti Sēlijas novadu apvienības Tautas mākslas svētki „Sēlija Rotā”
Aizvadīti Sēlijas novadu apvienības Tautas mākslas svētki „Sēlija Rotā”
Aizvadīti Sēlijas novadu apvienības Tautas mākslas svētki „Sēlija Rotā”
Aizvadīti Sēlijas novadu apvienības Tautas mākslas svētki „Sēlija Rotā”
Aizvadīti Sēlijas novadu apvienības Tautas mākslas svētki „Sēlija Rotā”
Aizvadīti Sēlijas novadu apvienības Tautas mākslas svētki „Sēlija Rotā”
Aizvadīti Sēlijas novadu apvienības Tautas mākslas svētki „Sēlija Rotā”
Aizvadīti Sēlijas novadu apvienības Tautas mākslas svētki „Sēlija Rotā”
Aizvadīti Sēlijas novadu apvienības Tautas mākslas svētki „Sēlija Rotā”
Aizvadīti Sēlijas novadu apvienības Tautas mākslas svētki „Sēlija Rotā”
Aizvadīti Sēlijas novadu apvienības Tautas mākslas svētki „Sēlija Rotā”
Aizvadīti Sēlijas novadu apvienības Tautas mākslas svētki „Sēlija Rotā”
Aizvadīti Sēlijas novadu apvienības Tautas mākslas svētki „Sēlija Rotā”
Aizvadīti Sēlijas novadu apvienības Tautas mākslas svētki „Sēlija Rotā”
Aizvadīti Sēlijas novadu apvienības Tautas mākslas svētki „Sēlija Rotā”
Aizvadīti Sēlijas novadu apvienības Tautas mākslas svētki „Sēlija Rotā”
Aizvadīti Sēlijas novadu apvienības Tautas mākslas svētki „Sēlija Rotā”
Aizvadīti Sēlijas novadu apvienības Tautas mākslas svētki „Sēlija Rotā”
Aizvadīti Sēlijas novadu apvienības Tautas mākslas svētki „Sēlija Rotā”
Aizvadīti Sēlijas novadu apvienības Tautas mākslas svētki „Sēlija Rotā”
Aizvadīti Sēlijas novadu apvienības Tautas mākslas svētki „Sēlija Rotā”
Aizvadīti Sēlijas novadu apvienības Tautas mākslas svētki „Sēlija Rotā”
Aizvadīti Sēlijas novadu apvienības Tautas mākslas svētki „Sēlija Rotā”
Aizvadīti Sēlijas novadu apvienības Tautas mākslas svētki „Sēlija Rotā”
Aizvadīti Sēlijas novadu apvienības Tautas mākslas svētki „Sēlija Rotā”
Aizvadīti Sēlijas novadu apvienības Tautas mākslas svētki „Sēlija Rotā”
Aizvadīti Sēlijas novadu apvienības Tautas mākslas svētki „Sēlija Rotā”
Aizvadīti Sēlijas novadu apvienības Tautas mākslas svētki „Sēlija Rotā”
Aizvadīti Sēlijas novadu apvienības Tautas mākslas svētki „Sēlija Rotā”
Aizvadīti Sēlijas novadu apvienības Tautas mākslas svētki „Sēlija Rotā”
Aizvadīti Sēlijas novadu apvienības Tautas mākslas svētki „Sēlija Rotā”
Aizvadīti Sēlijas novadu apvienības Tautas mākslas svētki „Sēlija Rotā”
Aizvadīti Sēlijas novadu apvienības Tautas mākslas svētki „Sēlija Rotā”
Aizvadīti Sēlijas novadu apvienības Tautas mākslas svētki „Sēlija Rotā”
Aizvadīti Sēlijas novadu apvienības Tautas mākslas svētki „Sēlija Rotā”
Aizvadīti Sēlijas novadu apvienības Tautas mākslas svētki „Sēlija Rotā”
Aizvadīti Sēlijas novadu apvienības Tautas mākslas svētki „Sēlija Rotā”
Aizvadīti Sēlijas novadu apvienības Tautas mākslas svētki „Sēlija Rotā”
Aizvadīti Sēlijas novadu apvienības Tautas mākslas svētki „Sēlija Rotā”
Aizvadīti Sēlijas novadu apvienības Tautas mākslas svētki „Sēlija Rotā”
Aizvadīti Sēlijas novadu apvienības Tautas mākslas svētki „Sēlija Rotā”
Aizvadīti Sēlijas novadu apvienības Tautas mākslas svētki „Sēlija Rotā”
Aizvadīti Sēlijas novadu apvienības Tautas mākslas svētki „Sēlija Rotā”
Aizvadīti Sēlijas novadu apvienības Tautas mākslas svētki „Sēlija Rotā”