Ilūkstes Raiņa vidusskolā aizvadīti ikgadējie Sporta un atpūtas svētki

Ilūkstes Raiņa vidusskolā aizvadīti ikgadējie Sporta un atpūtas svētki

***8. martā Ilūkstes Raiņa vidusskolā aizvadīti ikgadējie Sporta un atpūtas svētki, kas pulcē gan lielus, gan mazus sportot gribētājus. Pasākumā piedalījās 15 komandas: 13 komandas bija no Ilūkstes, bet divas – no Subates un Eglaines, kas šoreiz vairs nebija viesi, bet nu jau lielās Ilūkstes Raiņa vidusskolas „saimes” pārstāvji. Daudzi ilūkstieši atzina, ka Eglaines un Subates skolēni ļoti labi iejutās šajās sacensībās, un pauda cerību par veiksmīgu sadarbību arī turpmāk.

***Svētku atklāšanas ceremonijā dalībniekus sveica un veiksmi vēlēja Ilūkstes Raiņa vidusskolas direktore Velta Šterna. Pēc direktores svinīgās uzrunas sekoja komandu prezentācijas. Svētku ievaddaļu noslēdza Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra hip-hop deju grupa ar aizrautīgu priekšnesumu, un tad svētku organizatori aicināja visus dalībniekus uz stafetēm. Visos skolas korpusos bija izveidoti piecpadsmit sporta „staciju” punkti, kuros skolēniem bija jāsastopas ne vien ar sportiskām aktivitātēm, bet arī ar erudīcijas un sadarbības spēlēm. Vairums stafešu bija veidotas ar mērķi saliedēt skolēnus, tās izpildot, bija nepieciešams komandas darbs un savstarpējs atbalsts.

***Sporta un atpūtas svētki aizritēja ļoti pozitīvā noskaņā. Sacensību noslēgumā notika apbalvošana. Viena no nozīmīgākajām balvām bija skolas direktores speciālā balva, to ieguva 11. klases skolēni, jo šai komandai bija ļoti patriotisks un simbolisks nosaukums – „Raiņa bērni”. Šogad konkurence visu komandu starpā bija ļoti sīva, un tikai ar nelielu pārsvaru pār sekotājiem uzvarēja un ceļojošo kausu ieguva 7. klašu komanda „Maijpuķītes”. Šī komanda septiņu mācību gadu laikā kausu ir ieguvusi jau trešo reizi (iepriekš tas tika paveikts 2016. gada un 2017. gada sporta svētkos), un tas parāda, ka šie skolēni ir ļoti sportiski. Pārējās komandas tika apbalvotas ar piemiņas diplomiem un svētku kliņģeriem.

***Svētku oficiālajai daļai sekoja nakts diskotēka skolas aktu zālē.

***Ilūkstes Raiņa vidusskolas sporta skolotāji izsaka milzīgu paldies skolas vadībai, kā arī skolēnu pašpārvaldei par sniegto atbalstu svētku organizēšanā. Liels paldies skolotājai Lonijai Pupiņai par vizuālo noformējumu sporta zālē. Liels paldies 11. klases skolēnam Armandam Macijevskim, kurš visas dienas garumā rūpējās par pasākuma tehnisko nodrošinājumu.

 

Ilūkstes Raiņa vidusskolas

sporta skolotājs

Jānis Jarāns


Ilūkstes Raiņa vidusskolā aizvadīti ikgadējie Sporta un atpūtas svētki
Ilūkstes Raiņa vidusskolā aizvadīti ikgadējie Sporta un atpūtas svētki
Ilūkstes Raiņa vidusskolā aizvadīti ikgadējie Sporta un atpūtas svētki
Ilūkstes Raiņa vidusskolā aizvadīti ikgadējie Sporta un atpūtas svētki
Ilūkstes Raiņa vidusskolā aizvadīti ikgadējie Sporta un atpūtas svētki
Ilūkstes Raiņa vidusskolā aizvadīti ikgadējie Sporta un atpūtas svētki
Ilūkstes Raiņa vidusskolā aizvadīti ikgadējie Sporta un atpūtas svētki
Ilūkstes Raiņa vidusskolā aizvadīti ikgadējie Sporta un atpūtas svētki