Aizvadīta ikgadējā Ilūkstes novada pensionāru biedrības sanāksme

Aizvadīta ikgadējā Ilūkstes novada pensionāru biedrības sanāksme

     5.martā Ilūkstes novada seniori ieradās uz kārtējo atskaites-pārvēlēšanu sanāksmi.  Senioru pasākumu ievadīja Ilūkstes vecākās paaudzes deju kopa „Ozolzīles”. Tad Dvietes seniori-aktieri  radīja atraktīvu noskaņojumu, bet Bebrenes senioru vokālā ansambļa „Sarma” dziesmas uzjundīja jaunības atmiņas.

     Turpinājumā INPB priekšsēdētāja Alvīne Formanicka atskaitījās par paveikto 2018.gadā, bet Lorija Kaminska savā prezentācijā iepazīstināja sanāksmes dalībniekus ar Ilūkstes novada senioriem-rokdarbniekiem. Seniorus ieradās sveikt Ilūkstes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Maigurs Krievāns un Sociālā dienesta vadītāja Ingūna Svarāne. Ar sevišķu saviļņojumu noritēja Ilūkstes novada senioru-rokdarbnieku cildināšana par radošu un saturīgu darbošanos brīvajā laikā, dāvājot prieku sev un līdzcilvēkiem. Tika pasniegtas Pateicības Latgales Reģionālās Pensionāru apvienības rīkotā literārā lasījuma dalībniekiem, kā arī izskanēja Alvīnes Formanickas pateicības vārdi padomei par radošu sadarbību triju gadu laikā.  Svinīgās sanāksmes noslēgumā notika INPB padomes darba novērtējums un jaunās padomes vēlēšanas, kura savā pirmajā sēdē ievēlēs jauno INPB padomes priekšsēdētāju.

     Pasākuma  saviesīgo daļu uzsāka Eglaines Eiropas deju kopas „Eglītes” dalībnieces. Senioru deju solis mijās ar jautrām sarunām pie kopīgi klātiem galdiem.

Ilūkstes novada pensionāru biedrības valde


Aizvadīta ikgadējā Ilūkstes novada pensionāru biedrības sanāksme
Aizvadīta ikgadējā Ilūkstes novada pensionāru biedrības sanāksme
Aizvadīta ikgadējā Ilūkstes novada pensionāru biedrības sanāksme
Aizvadīta ikgadējā Ilūkstes novada pensionāru biedrības sanāksme
Aizvadīta ikgadējā Ilūkstes novada pensionāru biedrības sanāksme
Aizvadīta ikgadējā Ilūkstes novada pensionāru biedrības sanāksme
Aizvadīta ikgadējā Ilūkstes novada pensionāru biedrības sanāksme
Aizvadīta ikgadējā Ilūkstes novada pensionāru biedrības sanāksme
Aizvadīta ikgadējā Ilūkstes novada pensionāru biedrības sanāksme
Aizvadīta ikgadējā Ilūkstes novada pensionāru biedrības sanāksme
Aizvadīta ikgadējā Ilūkstes novada pensionāru biedrības sanāksme
Aizvadīta ikgadējā Ilūkstes novada pensionāru biedrības sanāksme