Aizvadījām pasākumu Ilūkstes novada politiski represētajiem „Nekur nav tik labi kā mājās!”

1 titulbilde (3)    Pasākuma svinīgā daļa sākās ar svecīšu nolikšanu pie pieminekļa komunistiskā terora upuriem un klusuma brīdi par godu tiem politiski represētajiem, kas devušies mūžībā. Tradicionāli šis pasākums notiek novembrī – patriotisma mēnesī, un tas ir piepildīts ar skaistiem mirkļiem un emocijām.

   Viens no tādiem bija Ilūkstes pirmsskolas izglītības iestādes Zvaniņš” bērnu emocionāli patriotiskais apsveikums un Ilūkstes 1. vidusskolas skolēnu literārais uzvedums Nekur nav tik labi kā mājās!”

Pasākuma otrā daļa – atmiņu brīdis. Brīdis, kad atgūties no rūpēm, steigas, atgūt spēku un labsajūtu, kopā pie tējas krūzes ritināt atmiņu kamolu un sveikt jubilārus. Šogad tie bija vienpadsmit: Alma Garole (Ilūkste), Marija Raukina (Bebrene), Anna Žemaite (Šēdere), Aldona Gržibovska (Subate), Jons Polivans (Subate), Vera Jemeljanova (Subate), Nadežda Slabkovska (Eglaine), Silvija Brauķe (Subate), Viktors Lapeško (Pilskalne), Juris Vuškāns (Pilskalne), Viktors Jasiņavičs (Ilūkste). Jubilāriem muzikālo sveicienu sagatavoja Ruta Krapāne un Alvīne Formanicka.

Noslēgumā jubilāriem un visiem klātesošajiem Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra audzēkņi dāvāja pašu darinātos zāļu tējas maisiņus no Latvijā augušiem un vāktiem augiem ar novēlējumu: Izbaudiet Latvijas dabas sniegto spēku, ko pastiprinās senā latvju zīme, kas dod papildu spēku un veiksmi ikdienas dzīvē! Esiet veseli un stipri”

 

Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra direktore

Vanda Rimša

 

1 (7)

2 (7)

3 (3)

4 (5)

5 (6)

6 (4)

7 (4)

8 (2)